Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonej analizy rynku

Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonej analizy rynku.

Dobrze przeprowadzona analiza rynku to źródło rzetelnych informacji, które będą wpływać na bieżącą działalność firmy oraz tworzyć jej strategię, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu. Jakie są konkretne korzyści wynikające z takiej analizy oraz dlaczego warto regularnie ją powtarzać?

Umocnienie pozycji w segmencie

Jedną z zalet analizy rynku jest to, że to dzięki niej przedsiębiorstwo pozyskuje strategiczne dla swojej działalności informacje. Odpowiednio wykorzystane przełożą się na umocnienie pozycji marki, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku wysoce konkurencyjnych segmentów.

Trafna identyfikacja potrzeb klientów

Poznanie specyficznych potrzeb klientów to klucz, by firma odniosła sukces. Takie dane również można pozyskać dzięki odpowiednio zrealizowanej analizie rynku. Jednak w tym celu jej przeprowadzenie warto zlecić do zewnętrznej jednostki badawczej takiej jak firma Biostat®, która dzięki 16-letniemu doświadczeniu wie, w jaki sposób pozyskiwać takie dane.

Optymalizacja działań marketingowych

Z analizy rynku można dowiedzieć się także, jak duże nakłady na działania marketingowe firma będzie musiała poczynić, aby zaznajomić konsumentów z marką. Taka informacja będzie szczególnie ważna na początkowych etapach działalności i na wysoce konkurencyjnych rynkach, w przypadku których promocja jest kluczowa dla osiągnięcia przez firmę sukcesu.

Przykładem jest branża FMCG, w której nakłady na reklamę, zwłaszcza przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, są naprawdę duże.

Rozpoznanie rynkowych nisz

Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie rynku można uzyskać również informacje na temat rynkowych nich. Znalezienie tych ostatnich jest obecnie coraz trudniejsze, jednak wcale nie niemożliwe. Oczywiście niezbędne jest naprawdę dogłębne zbadanie danego segmentu, co wymaga specjalistycznej wiedzy i to nie tylko na temat jednej branży, ale często także oddziaływań pomiędzy różnymi segmentami rynku. Właśnie dlatego taką rynkową analizę zleca się specjalistom, którzy na co dzień zajmują się tego typu projektami badawczymi.

Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nawet w przypadku rozpoznania nisz i początkowej, względnej przewagi konkurencyjnej, rywale najpewniej skopiują takie rozwiązania.

Wzmocnienie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa

Atutem dobrze przeprowadzonej analizy rynku metodą market research jest również to, że dzięki temu firma pozyskuje ważne informacje na temat segmentu oraz jego perspektyw, co może wykorzystać w celu rozwoju własnej działalności. Warto bowiem pamiętać, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej to dynamicznie działające firmy nastawione na innowacje odnoszą największe sukcesy.

Analiza rynku to szereg praktycznych korzyści, dlatego też powinna być przeprowadzana na różnych etapach działalności przedsiębiorstwa. Aby jednak płynęły z niej wiarygodne informacje zaleca się jej dokonanie przez ekspertów, np. z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.