Market research. Nowoczesne badania rynku

Market research. Nowoczesne badania rynku

 

Współczesna oferta dużych i małych firm - związana z aktualną, trudną sytuacją na rynku musi być idealnie dopasowana do potrzeb konsumenta. Charakterystyka odbiorców nie jest prosta. Aby zebrać i przeanalizować rzetelne dane dotyczące rynku i opinii muszą należy przeprowadzić badania typu market research dopasowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega market research?

 

Badnia typu market research zapewniają małym i dużym firmom możliwość zbudowania konkurencyjnej pozycji w branży. Dostarczają informacji, które pozwolą na identyfikowanie potrzeb oraz analizę aktualnej sytuacji na rynku, struktury branżowej i zapotrzebowania na produkowane towary bądź ofertę usług. Badania marketingowe umożliwiają również ustalenie konkretnych strategii dotyczących rozwoju biznesu.

 

Celem rzetelnego badania typu market research jest pozyskanie informacji na podstawie badań naukowych opracowanych i przeprowadzonych za pomocą sprawdzonych technik. Biznesowym celem badań marketingowych jest rozwój przedsiębiorstwa i osiąganie sukcesu w branży.

 

Działanie market research

 

W swojej ofercie Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® posiada kompleksowe rozwiązania w zakresie badania opinii konsumentów oraz badania rynku. Specjaliści market reserach BioStat®, na podstawie badań jakościowych i ilościowych wydobywają cenne informacje dotyczące konsumentów oraz aktualnej kondycji rynku. Ostateczny wybór metody i techniki badań zależy od klienta – przedsiębiorcy. Prowadzone badania w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® dotyczą m.in.:

 

 • diagnoz potrzeb i preferencji konsumenckich,
 • badań prototypów oraz konceptów reklamowych na podstawie badań sensorycznych,
 • segmentacji rynku,
 • reakcji konsumentów na prowadzone kampanie reklamowe,
 • świadomości konsumentów w stosunku do obecności marki na rynku,
 • sensorycznych badań ilościowych.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i stosowane metody badań

 

Pośród stosowanych metod i technik badawczych, jednymi z najczęściej stosowanych są metody ilościowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® od ponad 15 lat wykorzystuje sprawdzone techniki, które skutkują wysoką jakością pozyskiwanych danych. Całościowa realizacja procesu badawczego rozpoczyna się na etapie realizacji badań takich jak:

 

 • Bezpośrednie indywidualne wywiady kwestionariuszowych (PAPI),
 • Ankietyzację telefoniczną (CATI),
 • Wywiady wspomagane programem komputerowym (CAPI),
 • Ankiety online (CAWI);

 

lub w oparciu o badania jakościowe:

 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • Badania fokusowe (FGI);
 • Analizach desk research;
 • Analizach SWOT;
 • Studium przypadku (Case Study).

 

Całościowa realizacja procesów badań przez profesjonalistów BioStat® zawiera: tworzenie baz danych, opracowanie badań, nadzór i zarządzanie procesami badawczymi, obrabianie danych pod wybraną metodę analityczną, analizę zgromadzonych danych, opracowanie raportu oraz wniosków z badań.

 

Dla kogo market research?

 

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® to specjaliści ds. badań marketingowych, statystycznych, analiz matematycznych, badań gospodarczo-społecznych oraz socjologicznych. Wykorzystywanie sprawdzonych, metod oraz technik badawczych, jak również wykorzystanie doskonałych narzędzi można przenieść efektywnie na grunt biznesowy. Pośród zrealizowanych ponad 2000 badań, specjaliści BioStat® opracowali badania dla branż: medyczno-farmaceutycznej, bankowo-kredytowej, turystycznej, handlowousługowej, jak również dla sektora publicznego.

 


 

biostat.com.pl – Market research, Badania rynku, Badania marketingowe, Badania opinii, Badania marki, Badania jakościowe, Badania ilościowe