Aktywne badania

Badania obserwacyjne i kliniczne

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie realizacji badań klinicznych oraz obserwacyjnych - tego typu badania medyczne są stosowane w przypadku, gdy uwarunkowania prawne, etyczne, techniczne lub ekonomiczne uniemożliwiają pozyskanie informacji na drodze badań o charakterze klinicznym. Nasze rozwiązania uwzględniają wszelkie dyrektywy prawa farmaceutycznego oraz kryteria metodologii naukowej.

Nieinterwencyjne badania obserwacyjne

analizy biostatystyczne oraz rejestry medyczne dla farmacji
i branży medycznej

Badania przekrojowe

Dane w określonej populacji pozyskuje się bez względu na ekspozycję na określony lek oraz stan zdrowia w jakim znajdują się jej członkowie. Badanie to pozwala odnaleźć zależności statystyczne między ekspozycją na konkretny lek, a faktem zmagania sięz daną chorobą przez osoby we wskazanej populacji.

Sprawdź więcej

Badania kohortowe

Badaniu podlega grupa pacjentów populacji, której członkowie przyjmują określony produkt leczniczy. Kohorta w ściśle ustalonym czasie jest poddawana obserwacjom pod kątem występowania wcześniej zdefiniowanych zdarzeń medycznych, następnie zaś – na etapie analiz statystycznych –stwierdzoną zapadalność porównuje się w grupie badawczej oraz kohorcie kontrolnej (pacjenci nieprzyjmujący leku).

Sprawdź więcej

Badania kliniczno-kontrolne

Badanie polega na rozpoznaniu związku pomiędzy zaobserwowanym w punkcie końcowym zdarzeniem medycznym, a określonym rodzajem ekspozycji. Retrospektywnej analizie porównawczej podlega grupa pacjentów, u których takie zdarzenie zaobserwowano, z grupą kontrolną (brak wystąpienia zdarzenia).

Sprawdź więcej

O nas

Branża medyczna i farmaceutyczna nie mają dla nas tajemnic - od 16 lat realizujemy nieinterwencyjne badania obserwacyjne i wspieramy obsługę badań klinicznych.

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu statystyki medycznej, biostatystyki, data management/data mining, a także eksperci branży IT oraz Medical/Pharma Market Research. Dysponujemy ponadto doświadczeniem biznesowym i akademickim - pozwala nam to sprawnie uczestniczyć w projektach badań obserwacyjnych i klinicznych, ale także realizować badania marketingowe dla podmiotów farmaceutycznych czy dostarczać im profesjonalnych rejestrów medycznych i oprogramowania dedykowanego.

Zaufało nam setki klientów - zapraszamy do współpracy!

System eCRF

Nowoczesna aplikacja służąca gromadzeniu i analizie statystycznej danych z badań obserwacyjnych.
Badania obserwacyjne

Realizację każdego z naszych projektów wspiera dedykowany branży farmaceutycznej i medycznej system eCRF

Korzystanie z naszego autorskiego oprogramowania stanowi gwarancję bezpieczeństwa pozyskanych danych – zapewnia je moduł szyfrowania dostępu oraz automatycznego wykonywania kopii zapasowych, a także zgodność ze standardami FDA: Title 21 CFR Part 11.

Platforma eCRF jest zarazem wyposażona w funkcję kontroli kompletności oraz jakości danych, a także - bieżącego weryfikowa nia postępów realizacji projektu. Za sprawą zaawansowanego modułu statystycznego możliwe jest zaś przeprowadzanie wszechstronnych analiz oraz graficzna prezentacja wykrytych zależności.

Sprawdź więcej
Badania stosowania leków

Obserwacje pozwalające poznać szczegółową charakterystykę pacjentów podejmujących terapie farmakologiczną z użyciem określonych leków. Badanie umożliwia rozpoznanie typowej populacji m.in. ze względu na cechy społeczno-demograficzne oraz stan zdrowia. Analizie może podlegać również stosowanie się pacjentów do zaleceń zawartych w Charakterystyce Produktów Leczniczych.

Statystyka medyczna
- stosowane metody
 • Proste statystyki opisowe
 • Analizy współzależności (przeżywalności, regresji)
 • Testowanie statystycznych hipotez
 • Analizy czynnikowe
 • Modele strukturalnych równań
 • Algorytmy ewolucyjne
 • Analizy głównych składowych
Dlaczego warto nam zaufać?
 
 • Setki zrealizowanych projektów dla farmacji oraz ośrodków naukowych
 • 16 lat na rynku badań obserwacyjnych
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów zagranicznych
 • Przestrzeganie polskich oraz europejskich regulacji prawnych
 • Realizacja badań z różnych dziedzin medycyny
 • Wysokiej klasy specjaliści biostatystyki, data managment oraz bioinformatyki
 • Setki publikacji w czasopismach serii Master Journal List
 • Ścisłe przestrzeganie norm Evidence Based Medicine (EBM)