Obserwacyjne badania przekrojowe

Obserwacyjne badania przekrojowe

Badania przekrojowe, w odróżnieniu od innych badań obserwacyjnych (kohortowych i kliniczno-kontrolnych), sprowadzają się do analizy występowania określonego zjawiska chorobowego (jego liczebności) wśród danej populacji w jednym, ściśle określonym punkcie czasowym - stanowią swoiste „zdjęcie” stanu zdrowia badanej populacji, wykonane w chwili badania.

Zastosowanie badań przekrojowych

Badania przekrojowe:

  • umożliwiają ocenę stanu zdrowia społeczeństwa (np. odsetek osób o danej dolegliwości),
  • pozwalają na porównywanie współczynników określających zapadalność na daną chorobę w dwóch odrębnych grupach: eksponowanej oraz nieeksponowanej na narażenie chorobowe,
  • wspomagają wypracowanie oceny w zakresie zapotrzebowania na opiekę medyczną wśród członków badanej populacji,
  • ułatwiają pomiar rozpowszechnienia się rozpatrywanych zjawisk chorobowych.

Metodologia badań przekrojowych

Badania przekrojowe przeprowadza się zazwyczaj za pomocą ankiet lub wywiadów z respondentem/jego rodziną. Uzyskana tą drogą wiedza bywa poszerzana ponadto dzięki przeglądowi historii choroby czy wyników przeprowadzonych w związku z nią badań medycznych.

Zakładane korzyści

Badania przekrojowe uważa się za najdogodniejszy z podstawowych kroków, mających na celu poznanie przyczyny zachorowalności w danej populacji - z tego powodu znajdują szerokie zastosowanie w analizach z obszaru szeroko pojętego zdrowia publicznego. Do istotnych zalet tych badań zaliczają się:

  • równoległy pomiar kilku potencjalnych czynników przyczynowych,
  • jednoczesna ocena narażenia na czynnik ryzyka oraz stanu chorobowego,
  • prosty schemat pomiaru i oszczędne metody badawcze,
  • stosunkowo krótki czas oczekiwania na wyniki końcowe obserwacji,
  • reprezentatywność dla populacji generalnej,
  • możliwość generowania hipotez badawczych.

Dlaczego warto zlecić nam realizację badań przekrojowych?

Jako do świadczony uczestnik rynku badań medycznych zapewniamy Państwu profesjonalną realizację wnikliwych analiz w ramach badań przekrojowych. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Tagi