Tag: badania klinicznePlatforma badawcza eCRF.biz.pl

Platforma badawcza eCRF.biz.pl

 

Z racji na swój charakter, projekty badawcze realizowane przez podmioty branży medycznej czy farmaceutycznej wymagają nie tylko sprawnego zarządzania, ale i  szybkiego i łatwego gromadzenia dużej ilości danych oraz skutecznego ich analizowania.

 

Z myślą o naukowym zapotrzebowaniu ww. sektorów opracowaliśmy autorski system eCRF.biz.pl™ - jest to zaawansowane wielomodułowe oprogramowanie badawcze pozwalające na kompleksowe zarządzanie ogółem projektu badawczego oraz operowanie na danych w postaci elektronicznej. Zaawansowana funkcjonalność systemu czyni go unikalną na polskim rynku platformą badawczą.

 

Zaufało nam szerokie grono ekspertów i ośrodków naukowych - ich sugestie i uwagi nieustannie pozwalają nam doskonalić nasz system i czynić go jeszcze bardziej niezawodnym.

 

Jeden system - wiele możliwości

 

Platforma eCRF.biz.pl™ to rozwiązanie, które integruje w sobie wiele funkcjonalnych modułów. Dzięki temu jest idealnym narzędziem do wspierania badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych i rynkowych, a także usprawnia prowadzenie rejestrów medycznych czy dzienniczków obserwacji pacjenta.

 

Dostępne moduły można dodatkowo implementować do Państwa potrzeb oraz specyfiki konkretnych badań - zarówno jedno- jak i wieloośrodkowych.

 

Sprawdź więcej

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Wybrane zalety  platformy eCRF.biz.pl™:

 • zgodność systemu z Title 21 CFR Part 11;
 • wielomodułowość - dostępne są m.in. moduły podpowiedzi, statystyk, zarządzania transferem, randomizacji czy moduł
 • analityczny;
 • bogata funkcjonalność ułatwiająca realizację badań, w tym m.in. funkcje audit trail, data backup i data queries;
 • gwarancja bezpieczeństwa - stosowanie zabezpieczeń systemowych i logicznych oraz zabezpieczeń fizycznych serwerów;
 • możliwość całkowitej rezygnacji z papierowych kwestionariuszy obserwacji klinicznej;
 • natychmiastowa analiza danych na każdym etapie projektu oraz błyskawiczne pozyskiwanie wyników - statystyka
 • gromadzonych danych oraz samego badania;
 • śledzenie zdarzeń niepożądanych i monitowanie o nieprawidłowościach;
 • oparty na eCRF.biz.pl™ elektroniczny system zawierania umów online z edukatorami oraz badaczami;
 • nieograniczone możliwości konfiguracji i przejrzysty interfejs.

Obsługa badań klinicznych

Obsługa badań klinicznych

Badania kliniczne (tzw. badania interwencyjne) to specyficzny typ badań medycznych, ukierunkowanych na oceną skutków działania produktów leczniczych i realizowany z udziałem pacjentów.

 

W toku badań klinicznych:

 • analizuje się skutki farmakologiczne, kliniczne oraz farmakodynamiczne stosowania badanych produktów leczniczych;
 • określa się działania niepożądane badanych leków;
 • monitoruje się procesy wchłaniania i dystrybucji, a także - metabolizmu i wydalania badanych preparatów.

Z racji na udział czynnika ludzkiego oraz mnogość i różnorodność danych, które pozyskuje się w procesie badań interwencyjnych, ich realizacja obwarowana jest szeregiem wymogów i regulacji prawnych. Prócz dochowania kwestii prawnych i etycznych, prawidłowe prowadzenie badań klinicznych wymaga również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia - nie tylko w sferze typowo medycznej, ale także w zakresie skutecznego gromadzenia informacji oraz ich interpretacji w oparciu o prawidła medycznych analiz statystycznych. 

 

Obsługa badań interwencyjnych

Jako firma badawcza o wieloletnim doświadczeniu w zakresie badań rynku medycznego, statystyki medycznej oraz świadcząca usługi programistyczne dla podmiotów sektora medycznego, oferujemy kompleksowe wsparcie organizacyjne w zakresie analiz i prowadzenia badań klinicznych dla faz I-IV.

 

W ramach naszych usług, zapewniamy:

 • projektowanie procesu badawczego (w tym - opracowanie protokołu analizy statystycznej, oszacowanie rozmiaru próby, dobór metody randomizacji, przygotowanie formularza eCRF, wskazanie optymalnych metod analiz statystycznych);
 • profesjonalny data management - dostarczamy system wspierający obsługę projektu badawczego, zapewniamy administrację i nadzór nad wprowadzaniem danych oraz przygotowanie danych do procesu analiz statystycznych;
 • analizę statystyczną danych z badań klinicznych (w tym - analitykę w zakresie zależności i biorównoważności, odkrywanie reguł diagnostycznych, analitykę przeżywalności, analizy porównawcze, analizy jakości życia pacjentów, sporządzanie analiz i raportów przejściowych);
 • opracowanie raportu z badań.

Udzielając wsparcia programom badawczym kierujemy się standardowymi procedurami postępowania (SOP),
jak również prawidłami Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK), a także posiłkujemy się dedykowanym systemem badawczym eCRF - system ten umożliwia m.in. budowanie i programowania baz danych, pozwala na monitoring danych (w tym na - obrabianie i weryfikację danych wprowadzanych), obsługę planu statystycznego czy raportowania zdarzeń niepożądanych. Wykorzystanie oprogramowania eCRF usprawnia badania kliniczne i realizowane w jego ramach gromadzenie danych, procesy analityczne i opracowywanie raportu statystycznego. 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Jesteśmy doświadczonym uczestnikiem rynku badań medycznych, jednak prócz realizacji samych badań rynku - od lat oferujemy także profesjonalną obsługę statystyczną projektów badawczych. Pełna realizację obsługi (od fazy projektowania po prace analityczne) zapewnia nasz zespół badawczy, złożony z szerokiej gamy specjalistów. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy!

Więcej szczegółów dotyczących oferty obsługi badań klinicznych znajdziesz na naszej stronie www.eBiostat.pl


Badania obserwacyjne dopełnieniem badań klinicznych

Badania obserwacyjne dopełnieniem badań klinicznych

Medycyna to jedna z dziedzin, w której funkcję istotną funkcję spełniają badania obserwacyjne, które – nota bene – były stosowane dużo wcześniej niż badania kliniczne. Dzięki obserwacji konkretnych zjawisk, zachowań i reakcji można wyciągnąć wnioski, które w znaczny sposób wpływają na jakość i efektywność podejmowanych działań.

Funkcja badań obserwacyjnych

Stosowanie badań obserwacyjnych to doskonałe dopełnienie badań klinicznych, określanych mianem złotego standardu w medycynie. Faktem jest, że badania kliniczne to rozwiązanie, które daje lepsze wyniki, zdarzają się jednak sytuacje, gdy przeprowadzenie tego typu badań jest trudne lub wątpliwe pod względem etycznym. W tej sytuacji optymalną alternatywą są badania obserwacyjne, dzięki którym istnieje możliwość rzetelnej oceny czynników ryzyka oraz czynników prognostycznych. Badania obserwacyjne sprawdzają się przede wszystkim w sytuacjach, gdy badania kliniczne są niemożliwe do wykonania, nieetyczne lub zbyt drogie.

Rodzaje obserwacji

Istnieją dwa podstawowe rodzaje badań obserwacyjnych – retrospektywne i prospektywne. Pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, nawiązują do przeszłości i zazwyczaj bazują na dostępnej dokumentacji medycznej. Głównym narzędziem w tym przypadku jest analiza dostępnych danych. Badania prospektywne dotyczą przyszłości, a tym samym umożliwiają szczegółowe planowanie podejmowanych działań, czasu ich trwania oraz gromadzenia niezbędnych danych.

Bezpieczeństwo pomiarów

Prowadzenie badań obserwacyjnych w dużej mierze zależy od konkretnej sytuacji. Badania retrospektywne stosowane są przede wszystkim wtedy, gdy zakłada się, że przyczyna problemu wynika ze zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Przykładem może być w tym przypadku połączenie faktu nałogowego palenia papierosów z rakiem płuc. Prowadzone w tym przypadku działania opierają się przede wszystkim na analizie dokumentacji, a co za tym idzie, są to badania nieinterwencyjne, bezpieczne dla pacjenta, a nierzadko wymagające niewielkiego udziału danej osoby w przedsięwzięciu badawczym.

Badania prospektywne we współczesnej medycynie

Badania kohortowe, czyli prospektywne, to działania, które polegają na badaniu zdarzenia, które wystąpiło niedawno. Rozwiązanie to często stanowi dopełnienie badań klinicznych w zakresie nowych leków czy metod leczenia. Dzięki badaniom kohortowym można m.in. określić częstotliwość występowania określonych skutków ubocznych podczas przyjmowania konkretnego leku. W przypadku badań kohortowych istnieje możliwość przygotowania wszystkich elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia, począwszy od określenia i zebrania grupy badanych osób, a na szczegółowej analizie uzyskanych efektów skończywszy.


Badania kliniczne leków – na czym to polega?

Badania kliniczne leków – na czym to polega?

Każdorazowo przed wprowadzeniem leku na rynek farmaceutyczny musi on przejść badania, które dowiodą jego skuteczności oraz bezpieczeństwa w jego przyjmowaniu. Po skonstruowaniu leku firmy farmaceutyczne przeprowadzają badania obserwacyjne, inaczej mówiąc badania kliniczne.

Badaniom poddane zostają wszystkie leki, bez względu na to, czy w założeniu mają być lekami przepisywanymi jedynie przez lekarza, czy dostępnymi od ręki w każdej aptece (leki OTC). Szczegółowe badania muszą wykazać, że substancja jest bezpieczna, nie wywołuje zagrażających życiu i zdrowiu skutków ubocznych, i jest efektywna. Bez pozytywnej oceny nie może zostać wypuszczona na rynek.

Kto może wziąć udział w badaniu?

Badania kliniczne przeprowadzane są przez profesjonalne ośrodki badawcze lub w szpitalach. Biorą w nich udział pacjenci lub zdrowi ochotnicy, a ich stan przez cały czas trwania badania jest na bieżąco monitorowany.

Jak przebiega badanie kliniczne leków?

 • I faza - Bada się bezpieczeństwo danej substancji – pod lupę bierze się metabolizm, wchłanianie, toksyczność, interakcje z innymi lekami i wydalanie. Z tych badań obserwacyjnych wyciąga się wnioski na temat dawkowania substancji. W tej fazie ochotnicy przyjmujący lek są zdrowi.
 • II faza - W drugiej fazie lek podaje się osobom chorym i sprawdza działanie oraz bezpieczeństwo substancji przy różnych dawkach. Dzięki temu można ustalić, jaką dawkę leku podda się badaniu w kolejnych fazach. Cały czas, ale bardziej szczegółowo, ocenia się również metabolizm, wchłanianie i wydalanie substancji w zależności od wieku i płci. To na tym etapie dochodzi do porównania wyników między reakcją na właściwy lek a placebo. Faza II kończy się, kiedy stosunek korzyści do ryzyka jest wyższy.
 • III faza - To najdłuższa faza badań, która może trwać nawet kilka lat i bierze w niej udział kilka tysięcy osób. Bada się w niej ostateczną efektywność substancji w krótko- i długotrwałym leczeniu. Pacjenci dobierani są losowo, stosuje się również ślepą próbę – to znaczy, że niektórzy badani otrzymują placebo. Po zakończeniu tej fazy lek może zostać zarejestrowany i wprowadzony do sprzedaży.
 • IV faza - Polega na weryfikacji wyników poprzednich faz, a także porównanie z innymi lekami o podobnym działaniu.

Dokumentacja i eCRF

Po ukończeniu fazy III do instytucji rejestrującej składana jest pełna dokumentacja badań. W tym elektroniczna karta obserwacji klinicznej. Zapisuje się w niej wszystkie informacje i uwagi badanych osób na temat działania leku. ECRF pozwala na uniknięcie błędów i nieczytelnych uwag w papierowej dokumentacji.


Badania kliniczne - na czym polegają i dlaczego są najbardziej wiarygodne?

Badania kliniczne - na czym polegają i dlaczego są najbardziej wiarygodne?

Zastanawiasz się w jaki sposób ma miejsce badanie leków pod kątem ich skuteczności oraz narażenia na występowanie skutków ubocznych? Otóż najczęściej zastosowanie w tym obszarze znajdują badania kliniczne. Są to pomiary o charakterze interwencyjnym, które prowadzą zazwyczaj ośrodki medyczne lub podmioty farmaceutyczne. Dowiedz się zatem na czym polega realizacja tego typu badań.

Badania kliniczne obiektywnym pomiarem

Przede wszystkim prowadzenie badań klinicznych zakłada poddanie pacjentów działaniu określonego leku lub innego produktu medycznego. Uzyskane wyniki porównuje się jednocześnie z grupą kontrolną – czyli osobami przyjmującymi środek placebo lub nie narażonymi na działanie jakiegokolwiek czynnika. Badania kliniczne zakładające przebadanie większej liczby grup noszą nazwę porównawczych, co oznacza spełnienie metodologicznego kryterium randomizacji.

Warto przy tym podkreślić, iż uczestnicy badania przyjmujący placebo wcale nie muszą o tym fakcie wiedzieć. Wówczas mówimy o tak zwanej „ślepej próbie badawczej”. Badania kliniczne mogą przebiegać w IV etapach, nazywanych fazami.

Analiza wyników badania klinicznego

Aby wykonane pomiary w badaniach klinicznych mogły dostarczyć wiarygodnych wniosków, konieczne jest systematyczne gromadzenie danych oraz poddawanie ich procesowi przetwarzania. W tym celu wykorzystywane są zwykle zaawansowane technologicznie rejestry medyczne. Ich posiadanie umożliwia przeprowadzenie różnego typu analizy statystycznej w sposób niemalże całkowicie zautomatyzowany.

Kiedy przeprowadzić badania obserwacyjne?

Alternatywną dla badań o charakterze klinicznym mogą być badania obserwacyjne. Są to pomiary nieinterwencyjne, które zakładają jedynie dokonywanie obserwacji pacjentów oraz rejestrację uzyskiwanych efektów terapii leczniczej lub skutki narażenia na określony czynnik potencjalnie chorobotwórczy (np. dym tytoniowy, cukier, alkohol, zanieczyszczone powietrze, stres etc.). W zależności od założonej metodologii badania możemy mówić o pomiarach:

Badania obserwacyjne wykonuje się przede wszystkim wówczas, gdy badania kliniczne nie mogą zostać przeprowadzone z uwagi na dylematy etyczne. Celowe narażenie członków badanej populacji na określony czynnik mogący wywołać dolegliwości zdrowotne nie musi zatem mieć miejsca.

Podsumowanie

Przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek lub na etapie planowania polityki zdrowotnej warto więc prowadzić badania kliniczne lub obserwacyjne. Dzięki temu można zyskać twarde dowody świadczące o tym, że wdrożona interwencja faktycznie przyniesie pożądane rezultaty.


Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Badania obserwacyjne jako alternatywa dla badań klinicznych

Zanim do medycyny wprowadzono standardowe obecnie badania kliniczne, podstawę zbierania danych stanowiły badania obserwacyjne. Wykorzystuje się je obecnie także wtedy, kiedy z jakiś względów standardowe badania o charakterze interwencyjnym nie mogą być przeprowadzone, ponieważ są nieetyczne, niezgodne z prawem lub po prostu byłyby niewspółmiernie do efektu kosztowne.

Rodzaje badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne dzielimy na retrospektywne i prospektywne. Badania retrospektywne zwykle oparte są o istniejącą dokumentacje medyczną czy też wywiad i dotyczą zdarzeń minionych. Badacz analizuje dostępne w danym momencie dane. Badania prospektywne dotyczą prognozowanych zdarzeń. Badania tego typu prowadzi się na przykład wówczas, gdy nieetyczne byłoby narażanie wyodrębnionej grupy kohortowej na czynnik, np. dym papierosowy. W badaniu prospektywnym badacz ogranicza się do obserwacji bez uprzedniej ingerencji (na przykład podawania leku).

Rola badań epidemiologicznych

Badania obserwacyjne należą do najczęściej stosowanych badań epidemiologicznych. Badania epidemiologiczne maja na celu przede wszystkim ograniczenie występowania chorób. Ważną częścią badań epidemiologicznych są działania eksperymentalne. W tym celu formuje się i poddaje badaniom dwie grupy: kontrolną oraz kliniczną.

Innym podziałem jaki możemy zastosować do badań epidemiologicznych jest planowany czas ich trwania. Wyróżniamy tu badania przekrojowe, które maja określić stan zdrowia populacji w określonym czasie oraz długofalowe, które uwzględniają pomiary systematyczne i pozwalają monitorować zmiany stanu zdrowia danej populacji.

Wykorzystanie badań epidemiologicznych w badaniach rynku medycznego

Badania epidemiologiczne oraz badania obserwacyjne to jedne z najważniejszych dziedzin, w których firmy farmaceutyczne oraz inne podmioty wykorzystujące część wyników badan także do celów marketingowych potrzebują wsparcia profesjonalnych agencji badawczych. Badania są organizowane przez instytucje medyczne zarówno przed wprowadzeniem leku na rynek jak i już w chwili, kiedy znajduje się on w obrocie.

Profesjonalna agencja badawcza konstruuje odpowiednie narzędzia (na przykład formularz eCRF) oraz organizuje i zapewnia przeszkolenie dla lekarzy realizujących badanie, a także wsparcie techniczne do obsługi całego projektu w zakresie IT. Dokonuje także wyboru odpowiednich dla danego projektu metod badawczych, co znacznie ułatwia prowadzenie badań obserwacyjnych. Obecnie kompleksowe badania zlecają zarówno ogromne koncerny jak i niewielkie firmy medyczne i farmaceutyczne.


Czym są badania kliniczne?

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne to prowadzone z udziałem pacjentów programy badań nad lekami, które realizuje się z zamysłem określenia skuteczności i stopnia bezpieczeństwa nowej formy terapii lub weryfikacji nowych metod zapobiegania jednostkom chorobowym - sprzyja to wynajdywaniu nowych sposobów na zapobieganie, diagnostykę i leczenia poszczególnych typów chorób. Stąd też przyjmuje się, że badania kliniczne mają na ogół na celu:

 • rozpoznanie bądź potwierdzenie skutków działania danego produktu leczniczego - analizie takiej poddaje się zazwyczaj skutki kliniczne, farmakologiczne czy farmakodynamiczne;
 • identyfikację działań niepożądanych badanych produktów leczniczych;
 • prowadzenie monitoringu wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania badanych produktów leczniczych.

Badania kliniczne realizuje się najczęściej na zlecenie firm farmaceutycznych - podmioty (osoby fizyczne/prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) zlecające badanie, tj. odpowiadające za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego, określa się mianem Sponsora.

Z kolei za realizację badania klinicznego w danym ośrodku odpowiada tzw. Badacz - lekarz (w tym - lekarz dentysta i lekarz weterynarii) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium RP, wymagane kwalifikacje zawodowe i wiedzę naukową, a także - doświadczenie w pracy z pacjentami (w przypadku zespołu badaczy, Sponsor odpowiada za wyznaczenie tzw. Głównego Badacza).

Etyka badań klinicznych

Z racji na udział pacjentów w procesie badań klinicznych, istotny aspekt procesu analiz stanowią przestrzegalność regulacji prawnych w zakresie realizacji badań oraz zagadnienia natury etycznej. Przyjmuje się bowiem, że zdrowie, bezpieczeństwo oraz szeroko definiowane dobro uczestniczących w badaniach klinicznych pacjentów mają status nadrzędny i są istotniejsze od potencjalnych korzyści z punktu widzenia epaktów naukowych czy społecznych. Stąd też prowadzenie badań klinicznych odbywa się zawsze z poszanowanie tzw. Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK). Do podstawowych założeń DPK zalicza się nadrzędność dobra, praw i bezpieczeństwa pacjenta, przy jednoczesnej dążności do pozyskania maksymalnie wiarygodnych i dokładnych danych badawczych. Szczegółowe zasady Dobrej Praktyki Klinicznej odwołują się z kolei m.in. do:

 • przestrzegania zasad etyki (w tym - Deklaracji Helsińskiej), standardów ICH GCP i obowiązujących regulacji prawnych;
 • minimalizacji ryzyka na jakie narażeni są objęci badaniem klinicznym pacjenci;
 • poszanowania praw i bezpieczeństwa chorego (w tym - pozyskanie jego zgody do przystąpienia do badania);
 • przestrzegania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (DPP) w zakresie produkcji, dostarczenia, przechowywania i wydawania badanego leku, w tym także - do pełnego poinformowania badacza o badanym leku;
 • istotności celu badania klinicznego oraz transparentności zapisów i przestrzegania protokołu badań;
 • kwalifikacji lekarzy oraz przygotowania i doświadczenia personelu sprawującego opiekę nad pacjentem;
 • efektywności zapisu i przechowywania danych, a także - zapewnienie ich poufności.

Zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Klinicznych badania kliniczne wymagają naukowego uzasadnienia oraz protokołu (planu) realizacji, podlegającego wnikliwej ocenie komisji bioetycznych.

Pieczę nad przestrzeganiem GCP sprawują co do zasady wewnętrzne jednostki audytowe firm prowadzących badania kliniczne oraz ograny rządowe odpowiedzialne za rejestrację leków i prowadzeniem stosownych inspekcji.

Etapowość badań klinicznych

Przyjęło się, iż badania kliniczne realizuje się w czterech etapach - każda z nich musi zostać zakończony wynikiem pozytywnym, aby było możliwe rozpoczęcie kolejnej fazy badania. Na całościowy wymiar badania klinicznego składają się:

 • I faza: ocena bezpieczeństwa badanej substancji (pozwala to określić dawkowanie badanego preparatu) - dla badań substancjami służących do leczenia nowotworów fazy I i II łączy się;
 • II faza: ocena wpływu i bezpieczeństwa leku na daną grupę chorych, jego skuteczność oraz związek pomiędzy dawkowaniem a efektywnością działania - ta część badania odbywa się w myśl tzw. metody ślepej próby (podawanie losowym chorym badanej substancji, a pozostałym -placebo);
 • III faza: ostateczna ocena skuteczności badanej substancji, uwzględniająca stosowanie krótkotrwałe i długotrwałe (czas trwania III fazy badania szacuje się na od roku do kilku lat) - w ramach tej fazy również stosuje się metodykę ślepej próby oraz losowy dobór pacjentów (badanie interwencyjne z randomziacją), a jej pozytywne zakończenie umożliwia rejestrację leku i wprowadzenie go do obrotu;
 • IV faza: ocena stopnia bezpieczeństwa stosowania zarejestrowanego leku w ramach wszystkich wskazanych przez producenta zaleceń i grup docelowych - pozwala to na weryfikację wskazań pozyskanych w ramach poprzednich etapów.

Badania kliniczne w Polsce

Polskie prawodawstwo obejmuje szereg przepisów dedykowanych realizacji i kontroli prowadzenia badań klinicznych. Do podstawowych regulacji należą m.in.:

 • ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 dnia września 2001 roku - normuje ona warunki realizacji badań klinicznych dla produktów leczniczych;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej - normuje ono wytyczne DPK oraz zasady tworzenia protokołu badawczego;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich - normuje ono uczestnictwo małoletnich w badaniach klinicznych;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Inspekcji badań klinicznych - normuje ono tryb i szczegółowy zakres przeprowadzania inspekcji badań klinicznych;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora - normuje ono minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC.

W Polsce oceny etycznej i rejestracji badania klinicznego dokonuje się równolegle (zgodnie z normami Unii Europejskiej). Rozpocząć procedury badawczej warunkowane jest szeregiem warunków formalnych, w tym:

 • uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej - zgoda na realizację badania oznacza pozytywną weryfikację badacza i ośrodka badawczego;
 • uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania wydanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • zawarcie przez sponsora i badacza umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z polskim prawodawstwem ww. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sprawuje ponadto kontrolę nad prowadzeniem badań klinicznych za pośrednictwem Wydziału Inspekcji Produktów Leczniczych. Procedury kontrolne (inspekcje) mogą być realizowane w trybie narodowym, jak również - na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Leków. Do zadań URPL należy ponadto m.in. prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych - systemu informatycznego obejmującego dane na temat każdego zarejestrowanego badania klinicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie obsługi badań klinicznych.


Co sprawia, że warto skorzystać z eCRF w procesie badawczym?

Procesy badawcze w sektorze farmaceutycznym wymagają zastosowania specjalistycznych narzędzi, które będą stanowić rzeczywistą pomoc w przeprowadzaniu skomplikowanych projektów. Rozwiązanie, jakim jest oprogramowanie eCRF pozwala badaczom na realizację wieloetapowych procesów nakierowanych na szybkie pozyskiwanie danych i ich analizę.

 

Kiedy można skorzystać z eCRF?

Zaproponowany wielomodułowy system elektronicznych kart obserwacji klinicznej został stworzony zgodnie z wytycznymi FDA – Food and  Drug Administration. Pozwala to na zastosowanie systemu w:

 • badaniach klinicznych;
 • badaniach obserwacyjnych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach market research – tworzenie wizji nowego produktu, reklamy czy opakowania, a także zwiększanie rozpoznawalności marki/produktu.

System ten można z powodzeniem wykorzystać także do prowadzenia dzienniczków pacjentów, co pozwoli na stałe monitorowanie ich stanu zdrowia.

 

Co zyskujesz pracując z wykorzystaniem eCRF?

Wśród największych zalet elektronicznych kart obserwacji klinicznej należy zaznaczyć, że pozwalają one na całkowite zrezygnowanie z prowadzenia tradycyjnej, papierowej dokumentacji, oznacza to:

 • dostęp do danych o każdej porze i w każdym miejscu;
 • uporządkowanie zebranych danych;
 • możliwość zastosowania takich modułów jak: data query (mechanizm zapytań do wpisów), audit trial (śledzenie zmian wartości wpisów);
 • szybką analizę zebranych danych i przedstawienie ich w czytelnej formie.

Dodatkowym atutem zaproponowanego programu jest możliwość zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników i nadawania im indywidualnych uprawnień. Dzięki temu badacze mają pewność, że zbierane przez nich dane są bezpiecznie przechowywane.

 

System, który został stworzony dla lekarzy

Ponadto eCRF umożliwia wysyłanie powiadomień e-mail o występujących zdarzeniach niepożądanych, a tym samym minimalizuje czas, w którym podejmowana jest decyzja. Do innych ciekawych możliwości systemu należą:

 • bieżące monitorowanie statystyk;
 • przedstawianie wyników w postaci tabel, wykresów;
 • zarządzanie lekami – kontrolowanie zapasu leków ;
 • randomizacja - stratyfikacja pacjentów, zarządzanie pacjentami, monitorowanie ich statusu;
 • możliwość drukowanie wypełnionych kart obserwacji klinicznej.

Dzięki wysokiej funkcjonalności sytemu badacze zyskują program, który usprawni podejmowane przez nich działania, a tym samym pozwoli na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

E-komunikacja to nowa jakość kontaktu

Skuteczność systemu eCRF leży także w umożliwieniu e-komunikacji jego użytkownikom. Lekarz ma dostęp do danych, które wprowadzane są przez pacjentów do systemu, a tym samym pojawia się możliwość przeprowadzenia łatwej w organizacji e-konsultacji między kilkoma specjalistami. Zaś laboratoria przeprowadzające badania mogą wprowadzać wyniki tychże badań bezpośrednio do systemu. Zastosowanie e-komunikacji daje szansę na usprawnienie wymiany informacji między osobami, które są użytkownikami systemu.

 

System stworzony dla badaczy!

Zdając sobie sprawę z możliwości oprogramowania eCRF można w procesie badawczym  wykorzystać narzędzie, które wpłynie na poprawienie trafności stawianych diagnoz, a jednocześnie skrócić czas na podjęcie odpowiednich działań. Dzięki zastosowaniu szeregu innowacyjnych rozwiązań system eCRF cieszy się nie tylko wysoką funkcjonalnością i efektywnością, ale przede wszystkim może pretendować do miana programu, który to został stworzony dla najbardziej wymagających badaczy z uwzględnieniem zachowania najwyższego dobra ich pacjentów.


Na czym polega skuteczność eCRF?

Przeprowadzanie procesów badawczych w dziedzinie farmacji wymaga zastosowania profesjonalnego programu, który pozwoli na uporządkowanie działań, śledzenie postępów badania i reagowanie na zdarzenia niepożądane. Wśród takich programów w pozytywny sposób wyróżnia się oprogramowanie eCRF, które dzięki swojej wysokiej funkcjonalności daje szansę na zarządzanie całością procesu badawczego z wykorzystaniem jednego programu.

 

Co oferuje eCRF

Alternatywa dla papierowych kart obserwacji klinicznej daje szansę na:

 • uporządkowanie danych zbieranych w procesie badawczych;
 • podnoszenie bezpieczeństwa przechowywania i ewentualnego udostępniania danych;
 • śledzenie zmian wartości wpisów;
 • kontrolowanie efektów przeprowadzanego badania, co wspierane jest poprzez szybkie zbieranie danych i ich poprawną analizę;
 • wzrost bezpieczeństwa całego procesu badawczego – możliwe jest to dzięki funkcji zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników systemu.

 

Funkcje, które z pewnością Ci się przydadzą!

Z punktu widzenia procesu badawczego eCRF może posłużyć do skutecznej randomizacji oraz zarządzania lekami. Co do zarządzania lekami, program umożliwia:

 • kontrolowanie poziomu zapasu leków w centrach dystrybucyjnych;
 • ustawianie terminu ważności leków;
 • dostęp do odpowiedniej ilości leków w celu podawania ich pacjentom.

Natomiast co do randomizacji pacjentów, program umożliwia między innymi stratyfikację pacjentów, konfigurację formularzy rejestracyjnych, kontrolowanie statusu losowości oraz stanu rejestracji pacjentów. Ogólnie rzecz ujmując randomizacja pozwala na zarządzania pacjentami, a także na tworzenie raportów, weryfikację eksport danych.

 

Innowacyjne rozwiązanie daje nowe możliwości

W miejsce papierowych kart obserwacji klinicznej, starty dokumentów, raportów, zestawień etc. zostaje zaproponowane rozwiązanie, który w jednym  bezpiecznym miejscu gromadzi wszystkie dane, a jednocześnie ułatwia śledzenie postępów badania. Ponadto przewaga elektronicznych kart obserwacji pacjentów polega na:

 • zastosowaniu data querty, czyli mechanizmów zapytań do wpisów;
 • informowaniu o pojawiających się zdarzeniach niepożądanych drogą e-mail, która znacznie skraca czas potrzeby na dostarczenie kompletnej wiadomości i podjęcie właściwego działania;
 • łatwym dostępie do zgromadzonych danych o pacjentach w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Co więcej oprogramowanie eCRF daje możliwość drukowania kart obserwacji klinicznej po ich wypełnieniu. Istnieje także możliwość drukowania formularzy AE/SAE np. CIOMS.

 

System nastawiony na jakość

Wysoka funkcjonalność systemu pozwala na wprowadzenie procesów badawczych na nowy poziom jakości. Elektroniczne karty obserwacji klinicznej dają możliwość na przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych procesów badawczych z wykorzystaniem jednego oprogramowania, które dzięki swojej funkcjonalności przyda się na każdym etapie realizowanego procesu.


Realizacja procesów badawczych z wykorzystaniem systemu eCRF

Planując proces badawczy, warto wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: właściwe sformułowanie celu, wybór narzędzia odpowiadającego specyfice badania, wskazanie odpowiedniej grupy podlegającej badaniu oraz rozwiązania ułatwiające realizację procesu badawczego.  Ciekawą propozycją jest oprogramowanie do badań klinicznych – eCRF. Wykorzystując elektroniczne karty obserwacji klinicznej można przeprowadzać innowacyjne projekty z wykorzystaniem rozwiązań ułatwiających realizację całego procesu.

 

Co do badania wnosi eCRF?

Realizując procesy badawcze z wykorzystaniem systemu eCRF (elektronicznych kart obserwacji klinicznej), warto zwrócić uwagę na takie jego etapy, jak:

 • przygotowanie;
 • realizację;
 • zakończenie.

Jeśli chodzi o etap przygotowania eCRF ma do zaoferowania przygotowanie elektronicznego formularza oraz zaprojektowanie badania z możliwością konsultacji narzędzi oraz planów analizy statystycznej. Jeśli zaś chodzi o zakończenie, system oferuje analizę danych zgodną z wypracowany planem analizy statystycznej oraz przygotowanie raportu końcowego z zastosowaniem tabel i wykresów wraz z postawieniem rekomendacji.

 

Realizacja badania pod kontrolą

Na etapie realizacji projektu, badacz zyskuje możliwość skorzystania z takich ułatwień, jak:

 • wysyłanie drogą e-mail informacji o zaistnieniu zdarzeń niepożądanych;
 • audit trail – umożliwia przegląd zmian wartości wpisów;
 • data queries – mechanizm zapytań do wpisów;
 • wysyłanie przypomnień oraz zaproszeń;
 • tworzenie raportów oraz bieżący dostęp do wprowadzonych danych.

 

Narzędzie przystosowane do różnych działań

Zastosowanie systemu eCRF w procesach badawczych, daje możliwość przeprowadzenia:

 • rejestrów medycznych;
 • badań klinicznych;
 • badań obserwacyjnych;
 • badań market research.

Co więcej system ten może posłużyć także do prowadzenia dzienniczków obserwacji pacjentów. Jest to funkcja, która w szczególny sposób przyda się lekarzom zajmującym się pacjentami z chorobami przewlekłymi. Dzięki wykorzystaniu eCRF, lekarze zyskują systematycznie wpisywane oraz czytelne i uporządkowane dane na temat konkretnego parametru.

 

Rozwiązanie, które buduje proces badawczy

Wykorzystując w procesach badawczych oprogramowanie do badań klinicznych w postaci eCRF, zyskuje się narzędzie wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w celu usprawnienia procesów badawczych. Z zastosowaniem przywołanego systemu można realizować projekty, które będą wyróżniać się uporządkowaniem, kompletnością informacji oraz łatwością interpretowania zgromadzonych danych i pozyskiwaniem trafnych rekomendacji.


Czym się różnią badania retrospektywne, od badań prospektywnych?

Przeprowadzając procesy badawcze w dziedzinie farmacji oraz medycyny, należy zdać sobie sprawę z tego, iż projekty te w szczególny sposób zwracają uwagę na zachowanie ustalonych zasad etyki. Zasady te nie tylko chronią pacjentów, ale także wzmacniają szansę na pozyskania rzetelnych informacji, a tym samym przeprowadzenie efektywnego procesu, którego wyniki mogą przyczynić się do podnoszenie zdrowia danej populacji.

 

Kilka informacji wstępnych

Wśród najczęściej przeprowadzanych badań w dziedzinie medycyny i farmacji, wymienia się badania kliniczne oraz obserwacyjne. Same badania obserwacyjne można podzielić na:

 • badania analityczne tj. badania kohortowe, kliniczno-kontrolne, przekrojowe;
 • badania opisowe – koncentrujące się na opisie serii przypadków bądź wybranego przypadku.

Inny podział dzieli te badania na:

 • retrospektywne – odnoszą się do istniejącej już dokumentacji medycznej, badacz w głównej mierze koncentruje swoją pracę na analizie danych;
 • prospektywne – odnoszą się do przyszłych działań, a tym samym pozwalają na określenie szczegółów badania takich jak np. przedział czasowy realizacji badania, próba badawcza.

 

Przykład badania retrospektywnego

Wśród badań retrospektywnych warto wymienić badanie kliniczno-kontrolne. Badanie to realizuje się w odpowiedzi na wydarzenie, które zdarzyło się w przeszłości pacjenta. Podejmowane działania w badaniu mają na celu, zbadać wpływ tamtego wydarzenia na aktualny stan pacjenta. W ten sposób można sprawdzić wpływ konkretnego czynnika na rozwój danej choroby. Badanie to w pełni opiera się na zgromadzonych dokumentach, a tym samym eliminuje konieczność współpracy między pacjentami a badaczami.

 

Przykład badania prospektywnego

Wśród badań prospektywnych warto wymienić badanie kohortowe. Badanie to odnosi się do wydarzenia, które miało miejsce w bliskiej przeszłości. Badania te dają szansę na: 

 • wcześniejsze określenie zakresu badania;
 • wskazanie przedziału czasowego, w którym będzie realizowane badanie;
 • wskazanie działań niepożądanych leku poddanego badaniu na podstawie aktualnych danych.

 

Zalety badań retrospektywnych i prospektywnych

Ogólnie rzecz ujmując, wśród największych zalet badań obserwacyjnych warto wymienić:

 • łatwość przeprowadzenia procesu badawczego;
 • możliwość wydobycia dodatkowych informacji z istniejących już danych;
 • obniżenie kosztów realizacji procesu badawczego;
 • możliwość przeprowadzania badania na dużych grupach.

eCRF – zarządzanie danymi z badań klinicznych

Więcej niż Data Management 

Autorskie oprogramowanie eCRF.biz™ stworzone przez najlepszych ekspertów ds. analiz i zarządzania danymi sprawia, że badania kliniczne obsługiwane są z najwyższą starannością i precyzją. Międzynarodowe standardy dotyczące obsługi i zarządzania danymi pochodzącymi z badań klinicznych (Good Clinical Data Management Practices Version 4, October 2005, Society for Clinical Data Management) wyznaczają normy postępowania. Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniu specjalistów zbudowaliśmy centrum zarządzania danymi, gdzie pracujemy nad projektami badawczymi dla naszych klientów.

 

Najwyższy poziom współpracy

System eCRF – zarządzanie danymi to nie tylko procesy analiz i administrowania cennymi informacjami pochodzącymi z badań klinicznych. Jako eksperci przywiązujemy wagę do zachowania proporcji pomiędzy ilością zgromadzonych danych, a także ich jakością. Naszą wiedzę z zakresu clinical data management przekazujemy klientom. Przedstawiamy, jak działa system eCRF zarządzanie danymi, w podstawowych obszarach. Na poziomie współpracy trafnie określamy cel badania, który determinuje:

 • generowanie eCRF,
 • metodę prezentowania danych gromadzonych w bazie,
 • rodzaj analizy statystycznej zebranego materiału badawczego.

Usługi w zakresie zarządzania danymi obejmują wiele obszarów działań. Współdziałanie z BioStat® umożliwia:

 • przygotowanie struktur baz danych,
 • kontrolowanie jakości nanoszonych danych, zgodnie ze standardowymi wymogami oraz kontrolę spójności danych,
 • administrowanie kontami użytkowników systemu,
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji, zgodnej z międzynarodowymi standardami,
 • rozbudowa systemu eCRF,
 • sporządzenie Edit Checks,
 • wskazanie brakujących danych i wartości błędnych,
 • tworzenie pytań skierowanych do badaczy, celem omówienia nieprawidłowych zjawisk w trakcie badań i weryfikowanie odpowiedzi,
 • współdziałanie pomiędzy wieloma jednostkami badawczymi oraz komunikację ze Sponsorami, Badaczami i Monitorami,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie Data Management,
 • oczyszczanie i zamykanie istniejących baz danych,
 • usługi w obszarze Data Management dla projektów prowadzonych w zewnętrznych eCRF.

 

Zaangażowany zespół

Realizacja projektu badań klinicznych we współpracy z BioStat®, może znacznie zmniejszyć czas niezbędny do realizacji etapu analizy danych oraz procedur obejmujących Data Management. Zaangażowany zespół ekspertów chętnie podejmie działania dotyczące badań klinicznych, zbudowanych na rozmaitych oprogramowaniach tworzących eCRF-y. Systematyczne działania, usuwanie błędów, a także wyznaczanie dróg rozwoju badawczego to cenne walory realizacji badań we współpracy z profesjonalistami Data Management agencji badawczej BioStat®.


Niekomercyjne Badania Kliniczne

Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Niekomercyjne Badania Kliniczne, to oferta skierowana do podmiotów inicjujących procesy badawcze: ośrodków akademickich, instytutów oraz towarzystw naukowych, grup badawczych, samodzielnych badaczy, czy też organizacji działających na rzecz pacjentów. 
 

Cele Niekomercyjnych Badań Klinicznych:

Prowadzenie Niekomercyjnych Badań Klinicznych wnosi wiele nowych elementów do rozwoju branży medycznej. Cele badawcze NBK są ważnym etapem dla rozwoju takich specjalizacji, jak:

 • neurologia,
 • onkologia,
 • kardiologia,
 • chirurgia,
 • transplantologia.
   

Poza wymienionymi specjalizacjami z dziedziny medycyny, Niekomercyjne Badania Kliniczne wspomagają optymalizację związaną z kosztami leczenia pacjentów, a także służą planowaniu budżetu przeznaczonego na wydatki związane ze służbą zdrowia. Wskazany cel badań wiąże się z poszukiwaniem czynników ryzyka dla wystąpienia konkretnych zjawisk chorobowych w społeczeństwie. Ponadto Niekomercyjne Badania Kliniczne:

 • pozwalają rozwinąć wiedzę w danej dziedzinie/ specjalizacji,
 • umożliwiają odnalezienie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych w zakresie ważnych problemów społecznych (choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie),
 • wspomagają przygotowanie nowych standardów prowadzenia terapii,
 • dostarczają nowe rozwiązania terapeutyczne pacjentom,
 • testują sprawdzalność terapii skojarzonych,
 • pozwalają wprowadzić nowe produkty lecznicze i wspomagające terapię na rynek medyczny.

Zobacz pełną ofertę Niekomercyjnych Badań Klinicznych: Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Idealny partner

Podniesienie rangi naukowej podmiotu, badacza lub grupy chcącej przeprowadzić Niekomercyjne Badania Kliniczne wiąże się z poszukiwaniem odpowiedniego partnera, dzięki któremu zarządzanie gromadzonymi danymi z badań klinicznych będzie prowadzone w sposób rzetelny, a procedura badawcza kontrolowana przez odpowiedni system badawczy.

Agencja badawcza BioStat®, działająca na rynku badawczym od 16 lat, oferuje współpracę podczas prowadzenia Niekomercyjnych Badań Medycznych w formie cyfrowej. Nasi eksperci proponują działanie w autorskim oprogramowaniu eCRF.biz™. System jest zaawansowaną platformą, dzięki której osoby zaangażowane w projekt badawczy mogą:

 • przygotować odpowiednią dokumentację badawczą w formie elektronicznej:
  - protokoły z badań,
  - plany analizy statystycznej,
  - materiały przeznaczone dla pacjentów biorących udział w badaniach,
  - kwestionariusze obserwacji;
 • przeprowadzić randomizację obiektów badawczych,
 • zastosować odpowiedni dobór próby badawczej,
 • przeprowadzić analizy przejściowe,
 • opracować przejrzysty raport końcowy z przeprowadzonych badań.
   

Zarządzanie projektem badawczym wymaga także działań związanych ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji prawnej oraz przygotowaniem materiałów obejmujących zagadnienia finansowo-rozliczeniowe. Współpraca z agencją badawczą BioStat® oraz działanie w autorskim programie eCRF.biz™ zapewnia pełne wsparcie w zakresie:

 • negocjowania i przygotowania kontraktów dla ośrodków naukowych oraz badaczy,
 • zgłaszania projektów do Komisji Bioetycznych oraz URPL,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych zarówno dla badaczy jak i uczestników badań.
   

Sukces badawczy

Zakończenie projektu badawczego niejednokrotnie jest połączone z chęcią opublikowania wyników w renomowanym czasopiśmie medycznym. Wcześniejsze przygotowanie do prezentacji w trakcie sympozjów naukowych i konferencji pomaga upublicznić osiągnięty sukces badawczy. Specjaliści z agencji naukowej BioStat® wspierają badaczy w opracowaniu publikacji do renomowanych periodyków znajdujących się na liście filadelfijskiej, a także wsparcie głównych opiniotwórców (Key Opinion Leaders) w przygotowaniu prezentacji podczas kongresów medycznych i ważnych wydarzeń dla branży medycznej.
 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami agencji badawczej BioStat® odpowiadającymi za projekty badań klinicznych, aby zapoznać się ze szczegółami oferty!


Rejestry medyczne – szybkie działania w systemie ochrony zdrowia

Zapotrzebowanie

Szybkie działania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, celem kreowania polityki prozdrowotnej, zapobieganiu występowania chorób wśród zbiorowości zagrożonych, czy też monitoring skuteczności terapii i jakości procedur medycznych; wymagają zorganizowania wysokiej jakości rejestrów danych na wielu poziomach. Od lokalnych placówek medycznych – Przychodnie POZ i specjalistyczne gabinety lekarskie, aż po wysoko rozwinięte kliniki, szpitale uniwersyteckie i medyczne ośrodki naukowe – rejestry medyczne mogą dostarczyć cennych informacji o stanie zdrowia i kondycji polskiego społeczeństwa, a także wesprzeć rozwój medycyny.

 

Monitoring stanu zdrowia

Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z poziomu rejestrów medycznych, nie jest jeszcze w Polsce popularnym zjawiskiem. Dzięki ostatnim zmianom w zakresie cyfryzacji dotyczących EDM, można spodziewać się, że przełamania pewnych barier i niechęci wobec tego rodzaju innowacji. Zrozumiałym jest fakt obaw w stosunku do przechowywania bardzo wrażliwych danych medycznych. Jednakże, dzięki wprowadzanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie można łatwo wyeksportować informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów na wybrane rejestry medyczne.

Jakość leczenia i wydatki związane ze służbą zdrowia mogą się znacząco obniżyć, dzięki kontroli procedur medycznych i badań nad skutecznością wdrażanych produktów oraz efektywnością nowych terapii.

Istniejące rejestry medyczne to tylko kropla w morzu potrzeb. Aktualnie zmagamy się w naszym kraju z wieloma schorzeniami związanymi z rozwojem cywilizacyjnym (choroby cywilizacyjne, choroby rzadkie, zaburzenia psychologiczne i psychiatryczne dzieci i młodzieży, uzależnienia). Stworzenie sieci rejestrów medycznych wspartych finansowaniem ministerialnym (Ministerstwo Zdrowia) lub dotacją celową, będzie pierwszym krokiem do rozwiązania wielu aktualnych problemów polityki zdrowotnej.

 

Sprawdzone systemy

Rejestrowanie danych medycznych pacjentów musi przebiegać w sposób:

 • bezpieczny,
 • prosty i funkcjonalny,
 • przejrzysty;

wszystkie z wymienionych elementów są charakterystyczne dla zintegrowanej platformy badawczej eCRF.biz stworzonej z myślą o medycynie i farmacji. Umożliwia ona wielopoziomowe gromadzenie danych pacjentów, które w systemie można analizować pod kątem statystyki, działań niepożądanych, kontrolując jakość i poprawność zapisów (rozwiązania audit trial).

Wielodostęp do platformy badawczej pozwala korzystać z niej zarówno lekarzom, badaczom, obserwatorom (monitorom), jak i sponsorom na wielu sprzętach w różnych placówkach medycznych i badawczych.

 

Prowadź wygodnie rejestry medyczne przy dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Rozwijaj swoją działalność za pomocą innowacyjnej platformy eCRF.biz™ stworzonej przez BioStat®!


Elektroniczny czy papierowy CRF – który wybrać?

Dokumentacja CRF, czyli Case Report Form to Karta Obserwacji Klinicznej Pacjenta w formie papierowej, przygotowywana przed rozpoczęciem badań klinicznych i prowadzona w trakcie ich przebiegu. Pozwala na stały monitoring osób badanych i rzetelną ocenę uzyskanych wyników badań.

 

eCRF – badania kliniczne w systemie elektronicznym

Szybki rozwój cyfryzacji w dziedzinie polskiej medycyny dał możliwość wprowadzenia wielu udogodnień w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Istotnym przykładem zmian jest zastąpienie papierowej wersji dokumentacji CRF na wersję elektroniczną eCRF.

System eCRF.biz™ powstał w oparciu o doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia:

 • rejestrów medycznych,
 • badań klinicznych,
 • badań obserwacyjnych,
 • projektów badawczych związanych z PMS,
 • badań statystyczno-epidemiologicznych;

w pełni zastępuje papierową dokumentację, ponieważ opiera się na kategorii działania systemów Clinical Trial Management Software – służących do zarządzania badaniami klinicznymi.
 

Unikalność systemu eCRF.biz™

Zastosowanie zaawansowanej technologii w programie eCRF powinno iść w parze z przejrzystym i łatwym użytkowaniem. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z branży IT oraz wieloletniej współpracy ze specjalistami z branży medycznej i farmaceutycznej, stworzony przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® system eCRF.biz™ posiada:

 • przyjazną użytkownikom systemu technologii web-based,
 • audytora projektu badawczego nadzorującego jego jakość,
 • obsługę projektów w zakresie statystyki oraz IT,
 • zgodność z zaleceniami i wytycznymi: Society for Clinical Data Management: Good Clinical Data Management Practices oraz Guidelines For Standard Operating Procedures For Good Statistical Practice In Clinical Research.


Twórcy eCRF.biz™ zadbali o to, aby członkowie projektu badawczego mieli również stały dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową. Zaletą w omawianym systemie są także:

 • 100% czytelność wpisów wprowadzanych przez badaczy,
 • monitoring poprawności i kompletności wpisów już na etapie wprowadzania danych,
 • opcja wydruku wypełnionych formularzy CRF,
 • automatyczny wydruk formularzy AE/SAE (np. CIOMS),
 • prowadzenie Audit Trail - śledzenie zmian wartości wpisów,
 • sata query - prowadzenie możliwości zapytań do wpisów,
 • data backup  - automatyczna kopia zapasowa danych,
 • double data entry – równoległe wprowadzanie danych, przy jednoczesnym sprawdzaniu przez system zgodności wpisów,
 • tworzenie projektów badawczych z dostosowaniem grafik i języków.

 

Dużym udogodnieniem w systemie eCRF.biz™ jest możliwość zawierania umów online pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w badaniu, jak i samymi badaczami. W omawianym systemie istnieje także możliwość wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami oraz zastosowano funkcje mailingu, w którym o niepożądanych zdarzeniach badawczych członkowie projektu są informowani mailowo.

 

System eCRF.biz™ optymalizuje pracę terenową badaczy:

 • dzięki dostępowi do danych każdego pacjenta online,
 • przez monitorowanie statystyk badawczych w trybie online,
 • skracając czas pozyskiwania bazy danych, dzięki mechanizmom zabezpieczającym przed wprowadzaniem danych poza wyznaczonymi zakresami,
 • poprzez uproszczone dystrybuowanie materiałów badawczych,
 • dzięki modułowi update dokumentacji w każdym momencie badania.

 

Wady i zalety papierowego i elektronicznego CRF

Jakie wady i zalety posiadają obydwa systemy. Tradycyjny – papierowy CRF to przede wszystkim niewielki koszt jego przygotowania. Jednak współcześnie zaczynają się pojawiać problemy na poziomie:

 • dystrybucji i zbierania materiałów badawczych,
 • wprowadzania danych przez badaczy, jak i ich kontroli (szczególnie badaniach klinicznych na dużą skalę),
 • dostępu do danych (można go uzyskać dopiero po ich wprowadzeniu).

Dużą zaletą jest to, że praca nad badaniami jest podejmowana przez specjalistów, jak również ewentualne problemy z dziedziny IT nie pojawiają się przy papierowym gromadzeniu danych. Papierowy CRF może się sprawdzić w małych badaniach prowadzonych przez jeden ośrodek.

 

Elektroniczny CRF to brak problemów organizacją logistyki badania, jak również:

 • dane są wprowadzane przez osoby będące najbliżej pacjentów,
 • praca wymaga większego zaangażowania badaczy,
 • na bieżąco otrzymuje się wgląd w: statystyki badawcze, postęp prac badawczych, monitoring badań,
 • stała pomoc telefoniczna i mailowa dla członków projektu badawczego.

 

Największą wadą jest fakt, iż opracowanie i prowadzenie badań w systemie eCRF jest bardziej kosztowne niż w formie papierowej. Tego typu rozwiązania zdecydowanie sprawdzą się w trakcie wieloośrodkowych badań.

 

Etapy projektu i konta systemowe eCRF.biz™

System eCRF.biz™ posiada wiele możliwości nadawania uprawnień dla członków projektów badawczych. Zarówno lekarze, badacze, administrator systemu czy też sponsor może realizować przydzielone mu zadania w przejrzystej formie:

 

 • Konto lekarza – odpowiada za rejestrowanie pacjentów, wprowadzanie danych pacjentów, istnieje możliwość uzupełniania danych na bieżąco;
 • Konto Monitora Badania – przeprowadza weryfikację i kontrolę wprowadzonych danych, może tworzyć pytania data query;
 • Konto Data Menagera i/ lub Statystyka – weryfikuje i kontroluje dane, odpowiada za tworzenie raportów przejściowych interim analysis;
 • Konto Administratora Systemu – zarządzenie IT systemu eCRF.biz™;
 • Konto Zarządzającego Projektem (Sponsora, Osób Zarządzających) – ma możliwość śledzenia przez tryb online postępów rekrutacji oraz podstawowych statystyk badania;  
 • Inne typy zdefiniowanych kont np. Konto Głównego Badacza.


Etapy realizacji projektu badawczego w systemie eCRF.biz™ przekłada się na trzy rozbudowane etapy:

 1. Przygotowanie i wdrożenie eCRF, podczas którego przeprowadza się:
 • specyfikację zapytań CRF,
 • opracowanie listy ośrodków badawczych oraz listy badaczy,
 • przygotowanie karty obserwacji w systemie elektronicznym,
 • testowanie i weryfikację systemu,
 • wdrożenie i instalację na serwerze;
 1.  Zarządzanie Projektem Badawczym polega na:
 • utrzymaniu systemu,
 • administrowaniu danych i data management;
 1. Analiza Statystyczna zawiera:
 • raporty i analizy przejściowe (interim analyses),
 • raport zgodny z protokołem badania.

 

Bezpieczne badania kliniczne w systemie eCRF.biz™

Bezpieczeństwo elektronicznego systemu badań klinicznych jest podstawą, na jakiej powinien się opierać każdy twórca eCRF.biz™, jak podmiot zarządzający projektem. W omawianym systemie dostęp administracyjny jest możliwy za pomocą połączeń szyfrowanych, jak również weryfikowane są pod względem bezpieczeństwa wszystkie dane spływające spoza systemu. Zabezpieczenia typu SQL Injection chronią przed atakami. Ponadto:

 • osoby uzyskujące dostęp do eCRF.biz™ są rejestrowane,
 • dostęp do systemu otrzymują osoby, które są upoważnione i bezpośrednio związane z projektami realizowanymi za pomocą systemu eCRF.biz™,
 • transakcje są wykorzystywane w celu zachowania integralności danych,
 • aktywne blokowanie intruzów, systemy detekcji i logiczny podział sieci VLAN,
 • systemy antywirusowe,
 • wprowadzanie unikalnych loginów i haseł, odrębne identyfikatory dla członków projektów badawczych,
 • monitorowanie transmisji i prób ich nawiązania,
 • uaktualnianie programu w sposób bieżący,
 • wykrywanie oraz reagowanie na powstałe błędy.


Zabezpieczenia Fizyczne serwera, na którym przechowywane są dane:

 • serwerownia jako zamknięte pomieszczenie, bez dostępu z zewnątrz budynku w którym się znajduje,
 • stałe monitorowanie wejścia do serwerowni,
 • ograniczony i zabezpieczony dostęp do serwerowni,
 • klimatyzacja wewnątrz pomieszczenia przez trzy niezależne urządzenia klimatyzacyjne,
 • czujnik przeciwpożarowy, czujnik zalania i gazu w pomieszczeniu,
 • rezerwowe zasilanie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemu w przypadku braku dostawy prądu.


eCRF.biz™ - badania kliniczne przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Centrum Badawczo Rozwojowe BioStat® od 15 lat działa na polskim rynku badawczym, z sukcesem wspierając sektor medyczno-farmaceutyczny. Nasze systemy są wsparciem dla szeroko zakrojonych badań klinicznych z różnych dziedzin medycyny. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi oraz jako członek Klastra MedSilesia, mamy swój wkład w rozwój polskiej nauki.

System eCRF.biz™  otrzymał wiele pozytywnych rekomendacji ze strony największych firm farmaceutycznych i instytucji naukowych, takich jak: Instytut Matki i Dziecka, Instytut Hematologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Kardiologii, IBSS Biomed, Medtronic, Novartis, Pliva, TEVA, Pfizer, Celon Pharma, Brass Pharmaceutical Consulting i wiele innych.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Centrum Badawczo- Rozwojowego BioStat® w celu omówienia szczegółów projektu badawczego.


Badania kliniczne COVID-19

Badania kliniczne COVID-19 | Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

 

Oferta profesjonalnych rozwiązań dla komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych

 

Ciągły wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV-2 na świecie oraz stan pandemii ogłoszonej w marcu przez WHO sprawił, że przedstawiciele zawodów medycznych oraz badacze stoją aktualnie przed wyzwaniem znalezienia jak najlepszych metod walki z koronawirusem. Agencja Badań Medycznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wdraża dodatkowe środki, z których mogą skorzystać środowiska naukowe i przedsiębiorcy angażujący się w działania przeciw epidemii.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat wspiera przedsięwzięcia medyczno-farmaceutyczne

 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie: współpracę z największymi ośrodkami naukowymi, akademickimi oraz największymi przedsiębiorstwami z dziedziny medycyny i farmacji proponujemy Państwu skuteczną ścieżkę współpracy w ramach walki z aktualną sytuacją epidemiczną. Posługując się:

 

 • technologicznymi,
 • wsparciem merytorycznym,
 • otrzymując pomoc wdrożeniową naszego zespołu ekspertów;

 

Będą państwo mogli przeprowadzić rzetelne badania kliniczne COVID-19 realizowane w III etapach.

 

Badania kliniczne

 

Badania kliniczne służące walce z epidemią COVID-19 mogą dotyczyć różnych form oraz metod prowadzących do osłabienia skutków wpływu koronawirusa na populację, jak i ograniczenia wzrostu zakażeń. Zgodnie z przekazem Agencji Badań Medycznych mogą to być:

 

 • innowacyjne rozwiązania diagnostyczne, mające związek z COVID-19 np. szybkie testy,
 • skuteczne szczepionki,
 • nowe formy terapii dla osób chorujących na COVID-19.

 

Agencja Badań Medycznych daje możliwość finansowania nawet 100% kosztów związanych badaniami klinicznymi COVID-19.

 

Ścieżka badań klinicznych proponowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® przebiega na III Etapach:

 

I PRZYGOTOWANIE BADAŃ dotyczy

 • konsultingu na etapie projektu badawczego,
 • pełnej obsługa statystycznej i wsparcia ze strony ekspertów BioStat®: wskazanie hipotez, dobranie wielkości próby, opis sekcji statystycznej w protokole badawczym,
 • możliwość współpracy z ekspertami i instytucjami zewnętrznymi,
 • przygotowanie oraz konsultacje dokumentacji badawczej tj. protokół badań, informacje kierowane do pacjentów, formularze zgody, plany komunikacji, plany monitorowania badań, plan zarządzania badaniem oraz danymi, zaplanowanie analizy statystycznej.
 • opracowanie wniosków, zgłoszenie badań do Komisji Bioetycznych  i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, pozyskanie zgód
 • rekrutowanie ośrodków do prowadzenia badań,
 • negocjacje kontraktów dla ośrodków i dla badaczy,
 • przygotowanie badań do systemu eCRF,
 • opracowanie dzienniczków obserwacji pacjentów w postaci elektronicznej,
 • randomizacja, przygotowanie systemu zarządzającego dystrybuowaniem leków
 • drukowanie dokumentacji dla jednostek badawczych oraz pacjentów,
 • szkolenia i wdrażanie online,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu badań.

 

II  REALIZACJA BADAŃ

 • realizowanie wizyt typu: otwierającego, monitorującego oraz zamykającego,
 • raporty i prowadzenie sprawozdań,
 • nadzorowanie pracy jednostek monitorujących (Monitorów),
 • nadzorowanie zgłaszanych zdarzeń nieporządanych,
 • rekoncyliacja
 • proces zarządzania danymi, które zostały zgromadzone w systemie eCRF (kontroling jakości danych, wyczyszczenie bazy danych, itp.)
 • statystyczna obsługa badań - proces interim analysis, wprowadzenie danych do tabel, listingi
 • prowadzenie rozliczeń z Badaczami i Ośrodkami zewnętrznymi, realizowanie płatności,
 • Zarządzanie oraz nadzorowanie nad badaniami oraz zespołem biorącym udział w badaniach,
 • stały helpdesk specjalistów BioStat i hosting serwera.

 

 ZAKOŃCZENIE BADAŃ ETAP III

 • prowadzenie rozliczeń z Badaczami i współpracującymi Ośrodkami
 • analizy statystyczne,
 • raport końcowy z badań,
 • wyczyszczenie i zamknięcie baz danych,
 • przeprowadzenie kodowania medycznego (zgodność z Meddra),
 • archiwizowanie dokumentacji medycznej.

 

Artykuły naukowe – opracowanie wyników

 

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® wspierają także polskich naukowców i przedsiębiorców w procesie publikacji wyników badań na kanwie periodyków z listy Master Journal Listy (Lista Filadelfijska).

 

W przypadku walki z SARS-COV-2 nowe osiągnięcia i rozwiązania polskich naukowców oraz ośrodków badawczych mogą okazać się przełomowe, dlatego Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wraz z grupą swoich ekspertów dołoży wszelkich starań, aby badania prowadzone we współpracy z Naszą jednostką pozwoliły odnieść Państwu sukces w przestrzeni nauki jak i na rynku komercyjnym.

 

Skontaktuj się z ekspertami do spraw badań klinicznych BioStat i przedstaw swój projekt badaczy w walce z CONVID-19: 

 +48 22 12 28 025;  +48 32 42 21 707;  +48 668 300 664


RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

 

Randomizacja to ważna z naukowego punktu widzenia metoda przyporządkowywania osób uczestniczących w eksperymencie do grup przeznaczonych różnym celom badawczym. Podnosi rangę testów i zwiększa ich walor poznawczy oraz szansę na to, by uzyskane wyniki były obiektywne – wolne od czynników zakłócających, zsubiektywizowanych.

 

Związek badania klinicznego z randomizacją.

 

Interweniować czy obserwować? Pytanie to pada zwykle jako jedno z pierwszych, nim jeszcze zarysowane zostaną wstępnie procedury naukowe badania klinicznego. To od odpowiedzi na nie zależy, czy będzie nam wolno zastosować randomizację. Jeśli badanie prowadzić chcemy obserwacyjnie, musimy pamiętać o naszej neutralności. Możemy jedynie analizować i zbierać dane, przyglądając się zjawiskom już istniejącym, w których wpływ interesującego nas czynnika na ludzki organizm zależy od przyzwyczajeń danej grupy społecznej czy też od środowiska, w jakim ona funkcjonuje. Przedmiot badania nie wie, że jest badany, a my stoimy z boku zdając sobie w pełni sprawę z faktu, że nasza ingerencja byłaby niezgodna z zasadami etyki, do których przestrzegania zobowiązuje nas nie tylko zawód, ale i system skodyfikowanych międzynarodowych norm, takich jak chociażby Dobra Praktyka Kliniczna czy Deklaracja Helsińska.

 

Jeżeli zdecydujemy się zrealizować interwencyjne badania kliniczne, randomizacja okaże się dla nas narzędziem niezbędnym do tego, by wnioski, jakie wyciągniemy oraz osiągnięte przez nas rezultaty otrzymały miano naukowych. Po pierwsze do naszej placówki badawczej wpłynie prośba producenta nowego leku o to, byśmy przetestowali medykament i sprawdzili, czy jest on skuteczniejszy od podobnego środka farmakologicznego dostępnego  w aptekach oraz zwrócili szczególną uwagę na skutki uboczne wynikające z jego stosowania. Po drugie uczestnicy zgłoszą się do naszych badań i będą świadomi tego, że biorą udział w eksperymencie. Po trzecie zastosujemy randomizację z maskowaniem podwójnym.

 

Randomizacja z podwójnym maskowaniem.

 

Pamiętajmy o tym, że randomizacja nie jest czynnością w pełni dowolną – zaklasyfikować pacjentów do grup badawczych nie możemy według naszego uznania, gdyż przydział nie będzie wtedy losowy – ale musi się opierać na konkretnej procedurze operacyjnej. Jednej z trzech. Do wyboru mamy randomizację prostą (czystą). Jest ona techniką nawiązującą do klasycznego rzutu monetą lub kostką do gry. Skuteczniejszy będzie jednak zestaw ułożonych w kolejności całkowicie przypadkowej liczb. Parzyste możemy wówczas przypisać osobom z grupy eksperymentalnej, którym zaaplikujemy testowany farmaceutyk, a nieparzyste przyporządkujemy tym uczestnikom, którzy otrzymają sprawdzony medykament bądź placebo. Możemy również skorzystać z randomizacji blokowej, czyli użyć bloków złożonych z różnych kombinacji przydziału do grup, albo podzielić chorych w oparciu o wzór matematyczny randomizacji biased-coin. Warto też zadbać o maskowanie. Zwłaszcza podwójne. To ono ostatecznie zabezpieczy nasze przedsięwzięcie przed wpływem czynników subiektywnych. By rezultaty badania klinicznego miały rangę obiektywnych, przynależność do każdej z grup musi pozostać niewiadomą zarówno dla nas, eksperymentatorów, jak i dla uczestników.