Niekomercyjne Badania Kliniczne

Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Niekomercyjne Badania Kliniczne, to oferta skierowana do podmiotów inicjujących procesy badawcze: ośrodków akademickich, instytutów oraz towarzystw naukowych, grup badawczych, samodzielnych badaczy, czy też organizacji działających na rzecz pacjentów. 
 

Cele Niekomercyjnych Badań Klinicznych:

Prowadzenie Niekomercyjnych Badań Klinicznych wnosi wiele nowych elementów do rozwoju branży medycznej. Cele badawcze NBK są ważnym etapem dla rozwoju takich specjalizacji, jak:

 • neurologia,
 • onkologia,
 • kardiologia,
 • chirurgia,
 • transplantologia.
   

Poza wymienionymi specjalizacjami z dziedziny medycyny, Niekomercyjne Badania Kliniczne wspomagają optymalizację związaną z kosztami leczenia pacjentów, a także służą planowaniu budżetu przeznaczonego na wydatki związane ze służbą zdrowia. Wskazany cel badań wiąże się z poszukiwaniem czynników ryzyka dla wystąpienia konkretnych zjawisk chorobowych w społeczeństwie. Ponadto Niekomercyjne Badania Kliniczne:

 • pozwalają rozwinąć wiedzę w danej dziedzinie/ specjalizacji,
 • umożliwiają odnalezienie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych w zakresie ważnych problemów społecznych (choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie),
 • wspomagają przygotowanie nowych standardów prowadzenia terapii,
 • dostarczają nowe rozwiązania terapeutyczne pacjentom,
 • testują sprawdzalność terapii skojarzonych,
 • pozwalają wprowadzić nowe produkty lecznicze i wspomagające terapię na rynek medyczny.

Zobacz pełną ofertę Niekomercyjnych Badań Klinicznych: Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Idealny partner

Podniesienie rangi naukowej podmiotu, badacza lub grupy chcącej przeprowadzić Niekomercyjne Badania Kliniczne wiąże się z poszukiwaniem odpowiedniego partnera, dzięki któremu zarządzanie gromadzonymi danymi z badań klinicznych będzie prowadzone w sposób rzetelny, a procedura badawcza kontrolowana przez odpowiedni system badawczy.

Agencja badawcza BioStat®, działająca na rynku badawczym od 16 lat, oferuje współpracę podczas prowadzenia Niekomercyjnych Badań Medycznych w formie cyfrowej. Nasi eksperci proponują działanie w autorskim oprogramowaniu eCRF.biz™. System jest zaawansowaną platformą, dzięki której osoby zaangażowane w projekt badawczy mogą:

 • przygotować odpowiednią dokumentację badawczą w formie elektronicznej:
  - protokoły z badań,
  - plany analizy statystycznej,
  - materiały przeznaczone dla pacjentów biorących udział w badaniach,
  - kwestionariusze obserwacji;
 • przeprowadzić randomizację obiektów badawczych,
 • zastosować odpowiedni dobór próby badawczej,
 • przeprowadzić analizy przejściowe,
 • opracować przejrzysty raport końcowy z przeprowadzonych badań.
   

Zarządzanie projektem badawczym wymaga także działań związanych ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji prawnej oraz przygotowaniem materiałów obejmujących zagadnienia finansowo-rozliczeniowe. Współpraca z agencją badawczą BioStat® oraz działanie w autorskim programie eCRF.biz™ zapewnia pełne wsparcie w zakresie:

 • negocjowania i przygotowania kontraktów dla ośrodków naukowych oraz badaczy,
 • zgłaszania projektów do Komisji Bioetycznych oraz URPL,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych zarówno dla badaczy jak i uczestników badań.
   

Sukces badawczy

Zakończenie projektu badawczego niejednokrotnie jest połączone z chęcią opublikowania wyników w renomowanym czasopiśmie medycznym. Wcześniejsze przygotowanie do prezentacji w trakcie sympozjów naukowych i konferencji pomaga upublicznić osiągnięty sukces badawczy. Specjaliści z agencji naukowej BioStat® wspierają badaczy w opracowaniu publikacji do renomowanych periodyków znajdujących się na liście filadelfijskiej, a także wsparcie głównych opiniotwórców (Key Opinion Leaders) w przygotowaniu prezentacji podczas kongresów medycznych i ważnych wydarzeń dla branży medycznej.
 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami agencji badawczej BioStat® odpowiadającymi za projekty badań klinicznych, aby zapoznać się ze szczegółami oferty!