Obserwacyjne badania kohortowe

Obserwacyjne badania kohortowe

Badania kohortowe to rodzaj prospektywnych badań obserwacyjnych, których realizacja jest uzasadniona zwłaszcza wówczas, gdy z powodów etycznych niemożliwe byłoby wykonanie pomiarów o charakterze klinicznym.

Zastosowanie badań kohortowych

Są one prowadzone długofalowo w celu weryfikacji wystąpienia określonych zjawisk medycznych, takich jak:

 • choroby i zdarzenia medyczne z nimi związane;
 • pozytywne i niepożądane skutki działania leków i innych produktów leczniczych;
 • stan zdrowia mieszkańców zamieszkujących na określonym obszarze.

W ramach obserwacyjnych badań kohortowych możliwa jest także analiza przyczynowo-skutkowa ekspozycji na różnorodne czynniki ryzyka (np. palenie papierosów, zażywanie narkotyków, określony typ diety etc.). Wyniki badań pozwalają określić ryzyko względne, umożliwiając np. porównanie ryzyka zachorowania na choroby układu krwionośnego u osób będących na diecie wysokotłuszczowej oraz wegetariańskiej.

W zależności od celu badań prognozujemy ryzyko w oparciu m.in. o następujące dane:

 1. Liczba zachorowań;
 2. Częstotliwość zgonów;
 3. Jednoczesna zapadalność na inne choroby;
 4. Wyniki cyklicznych pomiarów laboratoryjnych (np. badań krwi, moczu, kału, RTG, USG etc.);
 5. Różnego rodzaju zmienne społeczno-demograficzne (np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania);
 6. Predyspozycje do zachorowań.

Metodologia badań kohortowych

Badania kohortowe mają charakter nieinterwencyjny, co oznacza, że należy unikać wszelkich działań, mogących potencjalnie wywołać określony efekt u członków obserwowanej kohorty. Powinno ograniczyć się jedynie do cyklicznej obserwacji oraz gromadzenia uzyskanych w jej ramach danych.

Przed rozpoczęciem realizacji badania szczegółowo definiujemy:

 • cechy członków kohorty - zgodnie z założonymi wcześniej celami badawczymi;
 • czas prowadzenia obserwacji;
 • czynniki ekspozycji;
 • procedury weryfikacji wyników zdarzeń końcowych;
 • zakładaną reprezentatywność.

Weryfikujemy ponadto, czy dane zdarzenie medyczne (np. zachorowanie na chorobę) nie wystąpiło już w trakcie rekrutacji lub na etapie przed jej rozpoczęciem. Osoby takie wyłączamy z obserwacji.

Rodzaje badań kohortowych

Nasza firma zajmuje się realizacją badań kohortowych o charakterze kontrolowanym oraz niekontrolowanym. W przypadku pomiarów niekontrolowanych, każda osoba należąca do kohorty głównej podlega ekspozycji na ten sam czynnik ryzyka lub produkt medyczny. Badania obserwacyjne kontrolowane zakładają natomiast podział kohorty na co najmniej dwie grupy, które podlegają oddziaływaniu na odmienne czynniki. Prowadzimy badania zarówno na kohortach zamkniętych, jak i otwartych (dynamicznych).

Zakładane korzyści

Badania kohortowe umożliwiają właściwe planowanie polityki zdrowotnej w oparciu o uzyskane wyniki. Pozwalają także w wiarygodny sposób zweryfikować skuteczność produktów medycznych oraz wywoływanych przez nie niepożądanych skutków. Tego typu badania obserwacyjne – w odróżnieniu od badań klinicznych – nie budzą jakichkolwiek wątpliwości etycznych.

Dlaczego warto zlecić nam realizację badań kohortowych

Nasza firma działa na rynku badań medycznych już 16 lat, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu realizację projektów obserwacji kohortowej z zachowaniem wszelkich standardów metodologicznych. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Tagi