Specyfika badań obserwacyjnych

Badania obserwacyjne: specyfika i rodzaje badań obserwacyjnych

 

Badania obserwacyjne polegają na sprawdzaniu m.in. tego, jakie są efekty leczenia oraz czy występują działania niepożądane. Co istotne, przeprowadza się je wtedy, gdy produkt jest już dostępny na rynku, dalej jednak niezbędne jest monitorowanie jego działania. Czym jeszcze cechują się badania obserwacyjne oraz w jaki sposób się je przeprowadza?

 

Cel badań obserwacyjnych

 

Na badaniu klinicznym nie kończy się sprawdzanie, czy preparat wprowadzany na rynek jest skuteczny oraz bezpieczny. Sprawdzić to pozwalają również badania obserwacyjne, które dodatkowo są zdecydowanie tańsze w realizacji, a także proces ich przeprowadzania jest krótszy.

 

Jakie są rodzaje badań obserwacyjnych?

 

Obecnie przeprowadzane są dwa rodzaje badań obserwacyjnych, czyli retrospektywne oraz prospektywne. Pierwsze z nich dotyczą przeszłości i bazują na zgromadzonych już danych. Prospektywne dotyczą natomiast przyszłości i umożliwiają zaplanowanie przebiegu badania oraz zakresu danych, które będą zbierane.

 

Cechy badań retrospektywnych

 

Warto poruszyć jeszcze kilka dodatkowych kwestii dotyczących badań obserwacyjnych retrospektywnych, gdyż cieszą się one sporą popularnością i to nie tylko ze względu na niski koszt przeprowadzenia, ale także dokładną diagnostykę chorych oraz małą liczbę osób badanych.

 

Wiążą się jednak z nimi pewne niebezpieczeństwa takie jak ryzyko pojawienia się tzw. błędu systematycznego, który dotyczy głównie błędów pomiaru, zastosowania nieodpowiednich instrumentów oraz zakłóceń w środowisku przeprowadzania badania obserwacyjnego.

 

Jak przeprowadzić badanie obserwacyjne online?

 

Obecnie istnieją systemy pozwalające na przeprowadzanie badań obserwacyjnych dzięki cyfrowym systemom. Jednym z nich jest oprogramowanie eCRF.biz™ umożliwiające na pełną eliminację dokumentacji papierowej, czyli kart obserwacyjnych, raportów oraz różnego rodzaju zestawień danych. Atutem jest też to, że przy korzystaniu z takiego systemu można korzystać również z kompleksowego wsparcia zapewnianego przez ekspertów w dziedzinie badań obserwacyjnych oraz klinicznych.

 

Co ważne, pomoc ta gwarantowana jest na każdym etapie, od przygotowania badania, przez jego realizację, aż po zamknięcie badania obserwacyjnego, włącznie z publikacją artykułów naukowych oraz innych treści, również tych rozsyłanych na potrzeby ogólnopolskich mediów.

 

Badania obserwacyjne są absolutnie niezbędne, by sprawdzać bezpieczeństwo oraz skuteczność leków, już po ich wprowadzeniu na rynek. Jak widać dzięki cyfrowym systemom można przeprowadzać je również online, co znacznie usprawnia cały proces i gwarantuje, że przebiegnie on niezawodnie i zgodnie z metodologią. Zespoły badawcze poszukujące takiego rozwiązania mogą skorzystać z oprogramowania eCRF.biz™, które jest niezawodne i gwarantuje szereg praktycznych funkcjonalności.