Rejestry medyczne – szybkie działania w systemie ochrony zdrowia

Zapotrzebowanie

Szybkie działania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, celem kreowania polityki prozdrowotnej, zapobieganiu występowania chorób wśród zbiorowości zagrożonych, czy też monitoring skuteczności terapii i jakości procedur medycznych; wymagają zorganizowania wysokiej jakości rejestrów danych na wielu poziomach. Od lokalnych placówek medycznych – Przychodnie POZ i specjalistyczne gabinety lekarskie, aż po wysoko rozwinięte kliniki, szpitale uniwersyteckie i medyczne ośrodki naukowe – rejestry medyczne mogą dostarczyć cennych informacji o stanie zdrowia i kondycji polskiego społeczeństwa, a także wesprzeć rozwój medycyny.

 

Monitoring stanu zdrowia

Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z poziomu rejestrów medycznych, nie jest jeszcze w Polsce popularnym zjawiskiem. Dzięki ostatnim zmianom w zakresie cyfryzacji dotyczących EDM, można spodziewać się, że przełamania pewnych barier i niechęci wobec tego rodzaju innowacji. Zrozumiałym jest fakt obaw w stosunku do przechowywania bardzo wrażliwych danych medycznych. Jednakże, dzięki wprowadzanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będzie można łatwo wyeksportować informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów na wybrane rejestry medyczne.

Jakość leczenia i wydatki związane ze służbą zdrowia mogą się znacząco obniżyć, dzięki kontroli procedur medycznych i badań nad skutecznością wdrażanych produktów oraz efektywnością nowych terapii.

Istniejące rejestry medyczne to tylko kropla w morzu potrzeb. Aktualnie zmagamy się w naszym kraju z wieloma schorzeniami związanymi z rozwojem cywilizacyjnym (choroby cywilizacyjne, choroby rzadkie, zaburzenia psychologiczne i psychiatryczne dzieci i młodzieży, uzależnienia). Stworzenie sieci rejestrów medycznych wspartych finansowaniem ministerialnym (Ministerstwo Zdrowia) lub dotacją celową, będzie pierwszym krokiem do rozwiązania wielu aktualnych problemów polityki zdrowotnej.

 

Sprawdzone systemy

Rejestrowanie danych medycznych pacjentów musi przebiegać w sposób:

  • bezpieczny,
  • prosty i funkcjonalny,
  • przejrzysty;

wszystkie z wymienionych elementów są charakterystyczne dla zintegrowanej platformy badawczej eCRF.biz stworzonej z myślą o medycynie i farmacji. Umożliwia ona wielopoziomowe gromadzenie danych pacjentów, które w systemie można analizować pod kątem statystyki, działań niepożądanych, kontrolując jakość i poprawność zapisów (rozwiązania audit trial).

Wielodostęp do platformy badawczej pozwala korzystać z niej zarówno lekarzom, badaczom, obserwatorom (monitorom), jak i sponsorom na wielu sprzętach w różnych placówkach medycznych i badawczych.

 

Prowadź wygodnie rejestry medyczne przy dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Rozwijaj swoją działalność za pomocą innowacyjnej platformy eCRF.biz™ stworzonej przez BioStat®!