Rozwój narzędzi badawczych pozwala na tworzenie specjalistycznych rozwiązań dla sektora medycznego. Narzędzia takie charakteryzują się wysoką funkcjonalnością oraz są w pełni dopasowane do wymagań konkretnych procesów badawczych. Tym samym statystyka medyczna dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi daje szansę na podnoszenie jakości przeprowadzanych projektów oraz uskutecznienie dotychczas podejmowanych działań.

 

O zadaniach statystyki w medycynie

Mówiąc o biostatystyce należy w głównej mierze podkreślić jej wartość dla zarządzania projektami badawczymi, co w szczególności oznacza:

  • uporządkowanie zbieranych danych;
  • umożliwienie szybkiej reakcji w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych;
  • możliwość śledzenia postępów badania.

Pozyskane wyniki z wykorzystaniem statystyki można zastosować zarówno w medycynie profilaktycznej, jak i klinicznej oraz epidemiologicznej. Jednocześnie statystyka pozwala na gromadzenie i interpretowanie wyników skoncentrowanych na danym regionie geograficznym, ale także na przykład w  odniesieniu do określonej próbki.

 

Zastosowanie, które daje wiele możliwości

Tym samym można powiedzieć o statystyce medycznej nie tylko, że usprawnia ona proces badawczy, ale przede wszystkim odpowiedzialna jest za gromadzenie i interpretowanie danych. Pozwala ona na poszerzanie wiedzy na temat danego zjawiska, co jest istotnym elementem dla polepszenia trafności stawianych diagnoz oraz zastosowanego leczenia. Przy czym ten rodzaj statystyki pozwala także na śledzenie zmian w aspekcie zdrowia osób zamieszkujących danych region wraz z uchwyceniem czynników oddziałujących na stan ich zdrowia.

 

System gotowy do pomocy

Narzędziem pomocnym w procesie badawczym może być system eCRF, czyli elektroniczna alternatywna dla papierowych kart obserwacji klinicznej. Oprogramowanie to daje możliwość wprowadzania danych oraz zmieniania ich wraz z zapisem historii. Jednocześnie dzięki temu systemowi istnieje możliwość:

  • śledzenia postępów badania;
  • szybkiej analizy wprowadzonych danych;
  • dostępu do danych w dowolnym momencie.

 

W obronie rzetelności danych

Mając na uwadze szerokie zastosowanie biostatystyki w procesach badawczych warto zwrócić uwagę na narzędzia, które pozwolą na usprawnienie dotychczasowych działań. Tym bardziej, że statystyka medyczna odnosi się do skomplikowanych procesów. Jednocześnie warto zwrócić także uwagę, że medycyna koncentrując się na zdrowiu ludzkości musi uwzględniać jedynie rzetelne dane.

Tagi

biostatystykaszansa dla medycynyśledzenie postępów badaniaanaliza wprowadzanych danychdostęp do danychuporządkowywanie zbieranych danychśledzenie postępów działania