W czym pomagają badania rynku medycznego?

W czym pomagają badania rynku medycznego?

Zanim producent wprowadzi do obiegu nowy lek, najpierw musi rzetelnie zdiagnozować, czy na pewno spotka się on z dobrym przyjęciem wśród pacjentów, jak również - przez media i opinię publiczną. Z tego właśnie powodu producenci leków zwykli zlecać badania rynku farmaceutycznego - mogą one dać im bowiem odpowiedzi na wiele pytań i rozwiać liczne wątpliwości, pojawiające się przed wprowadzeniem na rynek nowego specyfiku.

Kto prowadzi badania rynku medycznego?

Obecnie na rynku działa kilka instytutów, które przeprowadzają bardzo konkretne analizy i przekazują producentowi leków wyczerpujące raporty ze wszystkimi poczynionymi w toku badań ustaleniami. Warto wspomnieć, iż mamy tutaj do czynienia z prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie - eksperci ci skupiają się każdorazowo na różnych segmentach rynku, aby medical market research (tj. badanie rynku medycznego) dawało konkretne i obszerne odpowiedzi na wszystkie postawione problemy.

Wybierając instytut badawczy, prócz aspektu merytorycznego, warto zwrócić uwagę także na posiadane doświadczenie - nie można bowiem pomijać faktu, iż w grę wchodzą bardzo szczegółowe badania, które prowadzone są zazwyczaj pod sporą presją czasową. Z tego powodu istotna jest dobra organizacja procesu badawczego, szybkie gromadzenie danych z różnych ośrodków, jak również przejrzyste przedstawienie wszystkich danych po zakończeniu analiz.

Jakie obszary są badane?

Przede wszystkim w ramach medical market research bada się zwyczaje zakupowe klientów (pacjentów), jak również - preferencje lekarzy i farmaceutów. Nie pomija się również analizy postrzegania ogólnego wizerunku marki, jak również skojarzeń, które nasuwają się w jej kontekście. Co istotne, pod uwagę brane są również opakowania produktów oraz ich oddziaływanie na klientów.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu wszystkich testów i badań rynkowych, do producenta kierowany jest szczegółowy raport, w którym omówiono wszelkie wątpliwości oraz zagadnienia poruszone podczas analizy. W kontekście tym należy bowiem podkreślić, iż pojęcie statystyki medycznej jest bardzo elastyczne i nie zawsze producent zleci pełne analizy rynkowe - wszystko zależy od bieżących potrzeb i preferencji w konkretnym przypadku.

Czy badania rynku medycznego mają sens?

Zdecydowanie tak, bowiem bez nich producent po wprowadzeniu nowego produktu mógłby ponieść duże straty, jeśli nie spodobałby się on klientom. Statystyka medyczna służy temu, żeby dokładnie przeanalizować poszczególne nisze i segmenty rynku, aby przekonać się, czy faktycznie dana strategia rynkowa, którą przygotowuje firma, ma szansę zadziałać.

Na podstawie raportów z badań rynku medycznego można również zaplanować pełny marketing produktu i jego dystrybucję. W innym wypadku możemy mówić o działaniach, które będą odbywały się niejako "po omacku". Bez przeprowadzenia odpowiednich analiz nie ma mowy o tym, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście opłaca się wchodzić na dany rynek.

Tagi