Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Sektor farmaceutyczny to niezwykle specyficzny obszar rynku, którego dogłębna i szczegółowa znajomość decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa. Badania rynku leków, będące przedmiotem działalności wyspecjalizowanych podmiotów, pozwalają zgłębić wiedzę nie tylko na temat obszaru branżowego. Zleceniodawca może też pozyskać cenne informacje o słabych i mocnych stronach swojej firmy.

Oczekiwania klientów to najistotniejszy punkt badań rynku leków

Proces decyzyjny nie może być oparty o suche przypuszczenia i pobieżne interpretacje, a dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które działają na wielomiliardowym rynku, charakteryzującym się niezwykle silnym nasyceniem konkurencji. W tym przypadku informacja odgrywa szczególną rolę.

Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć bez odbiorców oferowanych produktów. Badania rynku farmaceutycznego dają odpowiedź na wiele kluczowych pytań, przy czym należy podkreślić, że proces ten nie skupia się wyłącznie na określaniu oczekiwań związanych z ofertą, ale także, a może przede wszystkim – z samą firmą.

W toku realizowanych czynności, firma przeprowadzająca badanie wpierw musi określić relacje, jakie panują na linii podmiot-klient. Oprawa graficzna opakowań, firmowa strona www, przekaz reklamowy, jakość realizacji procesu obsługi – wszystko to składa się na wizerunek firmy, a określenie słabych stron, występujących w tym obszarze, pozwala na określenie i wdrożenie dalszych działań.

Metody badań rynku farmaceutycznego

W kwestii badania samych produktów – proces ten nie dotyczy wyłącznie leków i suplementów diety, które klienci mogą nabyć bez recepty, ale także środków sprzedawanych z przepisu lekarza. Prowadzone działania powinny zatem przebiegać dwutorowo – wśród odbiorców oraz wśród lekarzy. Służy do tego cały szereg specjalistycznych technik, a do najpopularniejszych należą:

  • wywiady Focus Group Interview;
  • ankiety Paper and Pencil Interview;
  • wywiady Individual In-Depth Interview;
  • badania Computer Assisted Telephone Interview;
  • badania Computer Assisted Web Interview;
  • ankiety Computer Assisted Paper Interview;
  • badanie Mystery Shopping.

Podsumowanie

Techniki wywiadu są narzędziami, które w sposób precyzyjny pozwalają określić czynniki, które w najistotniejszy sposób wpływają na proces decyzyjny, podejmowany przez badaną grupę. Ankiety stanowią najdokładniejszą metodę badawczą, należy jednak podkreślić, że taka technika wymaga zaangażowania znacznych nakładów czasowych i finansowych. Optymalna technika zakłada łączenie poszczególnych narzędzi, korzystając przy tym z nowoczesnych środków komunikacji.

Tagi