Tag: statystyka medyczna


Pomoc statystyczna

Pomoc statystyczna.

 

Projekty naukowe i badawcze, bazujące na rozbudowanych zbiorach danych, wymagają każdorazowo rzetelnej obsługi statystycznej. Stąd też, z myślą o ośrodkach akademickich oraz samodzielnych naukowcach i badaczach realizujących projekty z obszaru medycyny czy farmacji, prowadzimy badania, analizy oraz konsultacje z zakresu statystyki medycznej.

 

Mając na uwadze złożoność przedmiotowych projektów oferujemy możliwość całościowego wsparcia każdego z nich
- od jego przygotowania i konsultacji statystycznej, przez gromadzenie danych i ich analizę, aż po opracowanie raportu końcowego i publikację wyników w cenionych czasopismach. Na życzenie klienta współtworzyć możemy również jedynie wybrane etapy projektu badawczego, który realizuje.

.

Kompleksowość naszych usług obejmuje ponadto rozwiązania dedykowane tak dla podmiotów naukowych, jak i biznesowych - w obszarze medycyny i farmacji zapewniamy obsługę komercyjnych i naukowych programów badawczych.

Wspomagamy ponadto:

 • badania kliniczne dla faz I-IV;
 • badania obserwacyjne;
 • badania edukacyjne;
 • badania epidemiologiczne;
 • badania PMS i HTA.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Nasze analizy z zakresu statystyki medycznej opieramy:

 • na 14-letnim doświadczeniu w realizacji badań i analiz statystycznych;
 • na wiedzy zespołu złożonego z ekspertów w obszarze analiz, data management, statystyki medycznej, biotechnologii i biostatystyki oraz matematyki stosowanej;
 • na profesjonalnym oprogramowaniu statystycznym (R i SPSS), rozwiązania open-source i opartych na języku programowania Python;
 • na znajomości sfery naukowo-komercyjnej i wieloletniej współpracy z ośrodkami naukowymi oraz biznesowymi;
 • na zachowaniu najwyższych standardów - m.in. tych ujętych w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Sprawdź więcej


Modelowanie zjawisk rynkowych

Modelowanie zjawisk rynkowych

Jednym z zadań statystyki i ekonometrii jest modelowanie zachowań jednostek na rynku medycznym za pomocą modeli. Podstawową wadą oraz ograniczeniem stosowalności klasycznego modelu regresji jest założenie, iż zmienna objaśniana to zmienna ciągła. Stanowi to poważne ograniczenie dla modelowania wielu zjawisk które, ze względu na strukturę oraz brak możliwości obserwacji ujęte zostały w postaci dychotomicznej.

Dobór zmiennych diagnostycznych – wskaźników finansowych

Jest to kluczowy element sukcesu modelu. Niewłaściwy dobór wskaźników uniemożliwi zachowanie jego wysokiej precyzji. Należy również zwrócić uwagę na problem współliniowości zmiennych modelu, który może zaburzyć wyniki estymacji.

Jakość modelu oraz możliwości zastosowania

Zagadnienie to jest pośrednio związane ze zmiennymi użytymi w modelu. Jego dopasowanie oraz testy istotności pozwalają na ocenę rzetelności modelu i możliwości jego praktycznego zastosowania. Poruszone w pracy modele w związku z ich powszechnym użyciem nie tylko w naukach ekonomicznych, ale głównie w medycynie charakteryzują się dużą liczbą miar dopasowania i testów statystycznych, co pozwala badaczom ocenić jego wartość poznawczą. Statystyka medyczna pełni zatem funkcję modelowania zjawisk rynkowych.

Modele upadłości powinny spełniać ważną rolę w procesie decyzyjnym jako element monitorujący i uzupełniający wiedzę kadry zarządzającej. Nie bez znaczenia jest możliwość zastosowania tych modeli do ustalania ratingu przedsiębiorstw. Tego typu konstrukcje są stosowane dla agencji obrotu wierzytelnościami, które na podstawie modelu klasyfikują wierzytelności do jednej z dwóch grup: o wysokim bądź niskim ryzyku wypłacalności.


Statystyka medyczna w badaniach leków OTC

Statystyka medyczna w badaniach leków OTC

Leki bez recepty to tak liczna kategoria, że wprowadzenie nowego jest dosyć ryzykowne. Czy wybije się spośród wielu innych produktów? Jaki lek okaże się sukcesem? Czego potrzebują klienci? Pytań jest wiele, ale istnieje sposób na to, by dokładnie sprawdzić jakie są oczekiwania konsumentów. Odpowiedź jest prosta - badania rynku farmaceutycznego oraz statystyka medyczna przeprowadzona w profesjonalny sposób.

Medical market research - plan na sukces

Chcąc wprowadzić na rynek lek bez recepty trzeba sprawdzić jaka jest obecnie sytuacja na rynku. Pozwoli to określić jakie jest zapotrzebowanie i czego oczekują klienci. To najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Tylko jak to zrobić, by analiza obrazowała rzeczywistą sytuację? Bardzo często stosuje się proste ankiety, najczęściej drogą internetową – to stosunkowo tania metoda, ale tak naprawdę nie zawsze wystarczająca.

Metoda analizy rynku medycznego

Jeśli pragniemy osiągnąć sukces, warto zainwestować i skorzystać z oferty specjalistów. Firmy zajmujące się badaniami obserwacyjnymi posiadają obszerną wiedzę opartą na doświadczeniu, dzięki czemu mogą skutecznie analizować rynek.

Krok pierwszy – analiza

Przeprowadzenie badań obserwacyjnych powinno odbyć się na samym początku. Pozwoli określić jakich leków potrzebują pacjenci oraz jakie są ich oczekiwania względem nich. Oczywiście, chodzi głównie o działanie, ale nie tylko. Ważna jest atrakcyjna dla pacjentów forma leku. Czy łatwo się go stosuje? Na jak długo wystarczy jedno opakowanie? Na aptecznych półkach jest tak wiele leków, że klient ma możliwość wybrania według własnych oczekiwań. Sęk w tym, by w te oczekiwania trafić.

Badania rynku medycznego w rękach specjalistów

Trudno jest realizować działania w ramach medical market research oraz statystyki medycznej w pojedynkę. Trzeba opracować metodologię badań oraz zrealizować je tak, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Najczęściej zatrudnia się w tym celu firmę prowadzącą analizę rynku. Mamy wówczas pewność, że wyniki będą obrazować rzeczywistą sytuację, a przedstawiony raport zostanie wykonany profesjonalnie, w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Systematyczna kontrola

Warto pamiętać również o tym, że badania marketingowe leków dobrze jest powtarzać. Po wprowadzeniu leku na rynek pozwolą one sprawdzić jak przyjął się dany produkt i co sądzą o nim klienci. Dzięki takim analizom można wprowadzać poprawki i w efekcie zwiększać osiągane dochody. Profesjonalna firma zadba o wszystko, wystarczy przedstawić swoje oczekiwania, a później już tylko obejrzeć wyniki ich działań.


Badania obserwacyjne: czym są i jak je przeprowadzić?

Badania obserwacyjne: czym są i jak je przeprowadzić?

Skoncentrowanie się na badaniach obserwacyjnych zawierających się w epidemiologii analitycznej jednocześnie kładzie się nacisk na badania przyczynowo – skutkowe. Badania analityczne pozwalają na wskazanie czynnika ryzyka, który rozumiany jest jako indywidualna cecha korespondująca ze stylem życia, narażeniem środowiskowym bądź też jest cechą wrodzoną, odziedziczoną.

Jak dzielą się badania?

W skład badań epidemiologicznych zalicza się badania opisowe i badania analityczne. W skład badań analitycznych wchodzą badania obserwacyjne analityczne, w których wyróżnia się badania:

 • kohortowe;
 • przekrojowe;
 • kliniczno-kontrolne (retrospektywne);
 • ekologiczne.

 

Czym są badania przekrojowe?

Jeśli chodzi o trzy pierwsze badania wymienione powyżej to zawsze dotyczą one zbierania danych indywidualnych, a następnie są one interpretowane jako dane grupowe. Do zalet badań przekrojowych zalicza się:

 • łatwość oceny częstości zjawisk;
 • niski koszt badania;
 • szansę tworzenia hipotez badawczych.

Natomiast jako wady wskazuje się trudną ocenę narażenia, wykonanie badania z nieuwzględnieniem czasowości wydarzeń oraz brak szansy bezpośredniego pomiaru ryzyka względnego.

O badaniach kohortowych

Badania kohortowe umożliwiają dynamiczną obserwację w czasie, ocenę narażenie w okresie, który poprzedzał wystąpienie zdarzenia, wskazanie zapadalności, a także pomiar ryzyka względnego. Jako znaczące wady badania wyróżnia się:

 • wysoki koszt przeprowadzenia badania;
 • długi czas obserwacji;
 • możliwość odejścia badanych.

Kilka słów o badaniach retrospektywnych

O badaniach kliniczno-kontrolnych jako typie badań obserwacyjnych można powiedzieć, że charakteryzuje je mały koszt badania, zaś same w sobie dotyczą etiologii rzadkich chorób. Dodatkowo wyróżnia je:

 • małą liczbę badanych;
 • dokładna diagnoza chorób;
 • ograniczona informacja o narażeniu;
 • niebezpieczeństwo zaistnienia błędu systematycznego;
 • konieczność dokładnego doboru grupy referencyjnej.

Badanie trochę inne...

W badaniach ekologicznych uwzględnia się grupę, a nie jednostkę. W skutek czego pozyskane dane analizowane są na poziomie grupowym. Charakteryzuje ich nisko koszt oraz umożliwienie tworzenia hipotez badawczych. Natomiast w badaniu tym może nastąpić nadużycie w procesie interpretacji.

Skuteczność omówionych badań

Powyżej przedstawione badania obserwacyjne można sklasyfikować pod względem wartości dowodowej wyników. W takim aspekcie najmniej skuteczne okazują się być badania ekologiczne, następnie nieco lepiej prezentują się badania przekrojowe i kliniczno-kontrolne. Natomiast najlepiej wypadają badania kohortowe.

Autorzy opracowania: Bożena Wiesiołek (tekst), Przemysław Wołowiec (grafika)


Biostatystyka i jej możliwości

Biostatystyka i jej możliwości

Pozyskanie danych o występujących zjawiskach, a więc w tym także rozszerzenie wiedzy na temat badanych zjawisk może wesprzeć proces właściwego rozporządzania posiadanymi danymi np. w obrębie biostatystyki. Dzięki dziedzinie, jaką jest statystyka możliwe staje się zinterpretowanie informacji, które dostarczą informacji nie tylko o badanym zagadnieniu, ale także o tym jak zjawisko to ma się do całości populacji.

Grunt to otworzyć się na wiedzę

Zastosowanie statystyki w dziedzinie medycyny jest uzasadnione, gdyż pozwala ona na rozszerzenie wiedzy na temat występujących zjawisk, a tym samym zwiększają szansę na:

 • dokonanie właściwej diagnozy;
 • zastosowanie odpowiedniej terapii;
 • uzyskanie wiedzy na temat stanu zdrowia ludności danego regionu.

Biostatystyka, czyli zastosowanie statystyki w medycynie pozwala na efektywne zarządzanie zdrowiem ludzkim, a także na wykorzystywanie najskuteczniejszych metod leczenia, co może przełożyć się na postęp naukowy.

Nowe technologie w procesach badawczych

Analiza statystyczna opiera się na gromadzeniu i interpretowaniu pozyskanych wyników. Tym samym jej wyniki można wykorzystać w medycynie:

 • profilaktycznej;
 • klinicznej;
 • epidemiologii.

W ramach statystyki medycznej możliwe jest tworzenie elektronicznych baz danych pacjentów tzw. eCRF.

Analiza dostarcza potrzebnej wiedzy

Wspomniane wyżej eCRF jest elektroniczną kartą obserwacji klinicznej, którą wykorzystuje się, aby gromadzić i przetwarzać dane z badań obserwacyjnych. Jest to alternatywa dla tradycyjnych, papierowych kart. Karta taka zawiera dane dotyczące:

 • uczestnika;
 • celu badania;
 • wyników badania.

Przy czym same badania kliniczne umożliwiają wskazanie skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania środków farmaceutycznych, które zostają wprowadzane na rynek. Natomiast biostatystyka umożliwia zgromadzenie i analizę pozyskanych danych. Dzięki wykorzystaniu eCRF możliwe jest szybkie i bezpieczne gromadzenie danych, a następnie analizowanie ich.

Wiarygodne dane pozwalają na rozwój

Podejmowanie działań w obrębie statystyki medycznej związane jest z zachowaniem czujności na zachodzące zmiany. Dzięki takim systemom jak eCRF możliwe jest czuwanie nad zbieraniem prawidłowych danych i wypełniania formularza w sposób czytelny oraz pełny. Dzięki zastosowaniu biostatystyki w procesach badawczych możliwe staje się zwrócenie uwagi na występujące zjawiska i zależności między nimi oraz ich właściwa interpretacja.


Zmienne w biostatystyce

Zmienne w biostatystyce

Statystyka odnajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach nauki. Zalicza się do niech między innymi medycyna, gdzie mówi się o biostatystyce. Pozwala to na dostosowanie narzędzi i terminologii do konkretnej dziedziny. W medycynie jest to szczególnie ważne zważając na terminy, jakimi się posługuje, ale także zwracając uwagę na specyfikę przeprowadzanych badań.

Garść podstawowych informacji...

Pierwszym krokiem w podejmowanych działaniach badawczych powinno być zapoznanie się z znaczeniem terminu statystyka. Rozumie się przez nią naukę, która zajmuje się analizowaniem oraz liczbowym opisem zjawisk masowych. Biostatystyka posługuje się terminologią statystyczną. I tak zmienną stanowi cecha poddawana obserwacji, która mierzona jest z konkretnymi właściwościami tejże. Pozyskane zmienne może podzielić na:

 • zmienne ilościowe;
 • zmienne półilościowe;
 • zmienne jakościowe.

O mierzeniu zmiennych

Odpowiedziami dla zmiennych jakościowych mogą być słowa: tak/nie. A ponadto dostarczają one bardziej szczegółowego opisu danej próby statystycznej niż dane ilościowe. Same zmienne mierzy się w celach:

 • opisowych;
 • analitycznych.

Pierwszy z nich odpowiada opisowi stanu faktycznemu. Natomiast drugi cel związany jest z ustaleniem zależności pomiędzy występującymi zmiennymi. W tym temacie warto przywołać termin obserwacji, który stanowi zbiór wartości zmiennych uzyskanych w procesie badania. Obiektem badania może być np.:

 • konkretny człowiek;
 • pojedyncza próbka;
 • wyznaczony obszar geograficzny.

Co więcej o zmiennych?

Relację między zmiennymi, która nie jest przypadkowa w biostatystyce określa się terminem efektu. Wspomniana relacja może ujawniać się w zaobserwowanej różnicy czy zależności itp.. Co ważne stanowi ona związek przyczyno-skutkowy pomiędzy badanymi zmiennymi. Jeśli chodzi natomiast o obserwacje to po etapie pozyskania i zebrania ich stanowią one bazę danych dla wyszczególnionego badania. Praca z bazą danych wymaga w pierwszych krokach określania typu zmiennych, co pozwala na:

 • opis pozyskanych danych;
 • wybór odpowiednich testów statystycznych.

Wyniki, które wpływają na życie

Biostatystyka potrzebuje prawdziwych danych, aby móc rozwijać posiadaną wiedzę, co przekłada się na jakość życia człowieka. W tej dziedzinie szczególnie ważne jest, aby przeprowadzane badania były skrupulatne, a otrzymane wyniki prawdziwe, gdyż mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. Otrzymane wyniki powinny stanowić inspirację do dalszego wnikliwego badania danego zagadnienia.


eCRF – zarządzanie danymi z badań klinicznych

Więcej niż Data Management 

Autorskie oprogramowanie eCRF.biz™ stworzone przez najlepszych ekspertów ds. analiz i zarządzania danymi sprawia, że badania kliniczne obsługiwane są z najwyższą starannością i precyzją. Międzynarodowe standardy dotyczące obsługi i zarządzania danymi pochodzącymi z badań klinicznych (Good Clinical Data Management Practices Version 4, October 2005, Society for Clinical Data Management) wyznaczają normy postępowania. Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniu specjalistów zbudowaliśmy centrum zarządzania danymi, gdzie pracujemy nad projektami badawczymi dla naszych klientów.

 

Najwyższy poziom współpracy

System eCRF – zarządzanie danymi to nie tylko procesy analiz i administrowania cennymi informacjami pochodzącymi z badań klinicznych. Jako eksperci przywiązujemy wagę do zachowania proporcji pomiędzy ilością zgromadzonych danych, a także ich jakością. Naszą wiedzę z zakresu clinical data management przekazujemy klientom. Przedstawiamy, jak działa system eCRF zarządzanie danymi, w podstawowych obszarach. Na poziomie współpracy trafnie określamy cel badania, który determinuje:

 • generowanie eCRF,
 • metodę prezentowania danych gromadzonych w bazie,
 • rodzaj analizy statystycznej zebranego materiału badawczego.

Usługi w zakresie zarządzania danymi obejmują wiele obszarów działań. Współdziałanie z BioStat® umożliwia:

 • przygotowanie struktur baz danych,
 • kontrolowanie jakości nanoszonych danych, zgodnie ze standardowymi wymogami oraz kontrolę spójności danych,
 • administrowanie kontami użytkowników systemu,
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji, zgodnej z międzynarodowymi standardami,
 • rozbudowa systemu eCRF,
 • sporządzenie Edit Checks,
 • wskazanie brakujących danych i wartości błędnych,
 • tworzenie pytań skierowanych do badaczy, celem omówienia nieprawidłowych zjawisk w trakcie badań i weryfikowanie odpowiedzi,
 • współdziałanie pomiędzy wieloma jednostkami badawczymi oraz komunikację ze Sponsorami, Badaczami i Monitorami,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie Data Management,
 • oczyszczanie i zamykanie istniejących baz danych,
 • usługi w obszarze Data Management dla projektów prowadzonych w zewnętrznych eCRF.

 

Zaangażowany zespół

Realizacja projektu badań klinicznych we współpracy z BioStat®, może znacznie zmniejszyć czas niezbędny do realizacji etapu analizy danych oraz procedur obejmujących Data Management. Zaangażowany zespół ekspertów chętnie podejmie działania dotyczące badań klinicznych, zbudowanych na rozmaitych oprogramowaniach tworzących eCRF-y. Systematyczne działania, usuwanie błędów, a także wyznaczanie dróg rozwoju badawczego to cenne walory realizacji badań we współpracy z profesjonalistami Data Management agencji badawczej BioStat®.


RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

RANDOMIZACJA w badaniu klinicznym

 

Randomizacja to ważna z naukowego punktu widzenia metoda przyporządkowywania osób uczestniczących w eksperymencie do grup przeznaczonych różnym celom badawczym. Podnosi rangę testów i zwiększa ich walor poznawczy oraz szansę na to, by uzyskane wyniki były obiektywne – wolne od czynników zakłócających, zsubiektywizowanych.

 

Związek badania klinicznego z randomizacją.

 

Interweniować czy obserwować? Pytanie to pada zwykle jako jedno z pierwszych, nim jeszcze zarysowane zostaną wstępnie procedury naukowe badania klinicznego. To od odpowiedzi na nie zależy, czy będzie nam wolno zastosować randomizację. Jeśli badanie prowadzić chcemy obserwacyjnie, musimy pamiętać o naszej neutralności. Możemy jedynie analizować i zbierać dane, przyglądając się zjawiskom już istniejącym, w których wpływ interesującego nas czynnika na ludzki organizm zależy od przyzwyczajeń danej grupy społecznej czy też od środowiska, w jakim ona funkcjonuje. Przedmiot badania nie wie, że jest badany, a my stoimy z boku zdając sobie w pełni sprawę z faktu, że nasza ingerencja byłaby niezgodna z zasadami etyki, do których przestrzegania zobowiązuje nas nie tylko zawód, ale i system skodyfikowanych międzynarodowych norm, takich jak chociażby Dobra Praktyka Kliniczna czy Deklaracja Helsińska.

 

Jeżeli zdecydujemy się zrealizować interwencyjne badania kliniczne, randomizacja okaże się dla nas narzędziem niezbędnym do tego, by wnioski, jakie wyciągniemy oraz osiągnięte przez nas rezultaty otrzymały miano naukowych. Po pierwsze do naszej placówki badawczej wpłynie prośba producenta nowego leku o to, byśmy przetestowali medykament i sprawdzili, czy jest on skuteczniejszy od podobnego środka farmakologicznego dostępnego  w aptekach oraz zwrócili szczególną uwagę na skutki uboczne wynikające z jego stosowania. Po drugie uczestnicy zgłoszą się do naszych badań i będą świadomi tego, że biorą udział w eksperymencie. Po trzecie zastosujemy randomizację z maskowaniem podwójnym.

 

Randomizacja z podwójnym maskowaniem.

 

Pamiętajmy o tym, że randomizacja nie jest czynnością w pełni dowolną – zaklasyfikować pacjentów do grup badawczych nie możemy według naszego uznania, gdyż przydział nie będzie wtedy losowy – ale musi się opierać na konkretnej procedurze operacyjnej. Jednej z trzech. Do wyboru mamy randomizację prostą (czystą). Jest ona techniką nawiązującą do klasycznego rzutu monetą lub kostką do gry. Skuteczniejszy będzie jednak zestaw ułożonych w kolejności całkowicie przypadkowej liczb. Parzyste możemy wówczas przypisać osobom z grupy eksperymentalnej, którym zaaplikujemy testowany farmaceutyk, a nieparzyste przyporządkujemy tym uczestnikom, którzy otrzymają sprawdzony medykament bądź placebo. Możemy również skorzystać z randomizacji blokowej, czyli użyć bloków złożonych z różnych kombinacji przydziału do grup, albo podzielić chorych w oparciu o wzór matematyczny randomizacji biased-coin. Warto też zadbać o maskowanie. Zwłaszcza podwójne. To ono ostatecznie zabezpieczy nasze przedsięwzięcie przed wpływem czynników subiektywnych. By rezultaty badania klinicznego miały rangę obiektywnych, przynależność do każdej z grup musi pozostać niewiadomą zarówno dla nas, eksperymentatorów, jak i dla uczestników.