Tag: ecrf


Platforma badawcza eCRF.biz.pl

Platforma badawcza eCRF.biz.pl

 

Z racji na swój charakter, projekty badawcze realizowane przez podmioty branży medycznej czy farmaceutycznej wymagają nie tylko sprawnego zarządzania, ale i  szybkiego i łatwego gromadzenia dużej ilości danych oraz skutecznego ich analizowania.

 

Z myślą o naukowym zapotrzebowaniu ww. sektorów opracowaliśmy autorski system eCRF.biz.pl™ - jest to zaawansowane wielomodułowe oprogramowanie badawcze pozwalające na kompleksowe zarządzanie ogółem projektu badawczego oraz operowanie na danych w postaci elektronicznej. Zaawansowana funkcjonalność systemu czyni go unikalną na polskim rynku platformą badawczą.

 

Zaufało nam szerokie grono ekspertów i ośrodków naukowych - ich sugestie i uwagi nieustannie pozwalają nam doskonalić nasz system i czynić go jeszcze bardziej niezawodnym.

 

Jeden system - wiele możliwości

 

Platforma eCRF.biz.pl™ to rozwiązanie, które integruje w sobie wiele funkcjonalnych modułów. Dzięki temu jest idealnym narzędziem do wspierania badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych i rynkowych, a także usprawnia prowadzenie rejestrów medycznych czy dzienniczków obserwacji pacjenta.

 

Dostępne moduły można dodatkowo implementować do Państwa potrzeb oraz specyfiki konkretnych badań - zarówno jedno- jak i wieloośrodkowych.

 

Sprawdź więcej

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Wybrane zalety  platformy eCRF.biz.pl™:

 • zgodność systemu z Title 21 CFR Part 11;
 • wielomodułowość - dostępne są m.in. moduły podpowiedzi, statystyk, zarządzania transferem, randomizacji czy moduł
 • analityczny;
 • bogata funkcjonalność ułatwiająca realizację badań, w tym m.in. funkcje audit trail, data backup i data queries;
 • gwarancja bezpieczeństwa - stosowanie zabezpieczeń systemowych i logicznych oraz zabezpieczeń fizycznych serwerów;
 • możliwość całkowitej rezygnacji z papierowych kwestionariuszy obserwacji klinicznej;
 • natychmiastowa analiza danych na każdym etapie projektu oraz błyskawiczne pozyskiwanie wyników - statystyka
 • gromadzonych danych oraz samego badania;
 • śledzenie zdarzeń niepożądanych i monitowanie o nieprawidłowościach;
 • oparty na eCRF.biz.pl™ elektroniczny system zawierania umów online z edukatorami oraz badaczami;
 • nieograniczone możliwości konfiguracji i przejrzysty interfejs.

Badania kliniczne a dobro pacjenta

Badania kliniczne a dobro pacjenta

Za badania kliniczne uznaje się programy badań nad lekami, które przeprowadzane są z udziałem pacjentów. Badania te przeprowadza się w celu zbadania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności danej formy terapii lub nowych metod zapobiegania danym chorobom. Badania kliniczne:

 • określają sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia danych chorób;
 • pozwalają określić działania niepożądane leków;
 • analizują skutki farmakologiczne, kliniczne i farmakodynamiczne danych leków.

Wyniki badań gromadzi się w kartach obserwacji klinicznych lub ich elektronicznych zastępnikach. Software do badań klinicznych ma za zadanie maksymalnie ułatwić przebieg procesu wykonywania badań, jak i zadbać o dobro pacjenta.

Nowe praktyki

Dane pozyskiwane w badaniach klinicznych są zbierane przez badacza, personel prowadzący badanie, ale mogą być także dostarczane przez samych pacjentów. W celu gromadzenia danych i ich analizy warto zwrócić uwagę na elektroniczny zintegrowany systemy zarządzania danymi, eCRF. Software do badań klinicznych podnosi jakość przeprowadzanych badań, a także wpływa na łatwość kontaktu między różnymi jednostkami.

W badaniach klinicznych najważniejsze pozostaje dobro pacjenta, dlatego też badania przeprowadzane są zgodzie z wytycznymi Good Clinical Practice, czyli Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK). System eCRF natomiast jest zgodny z wytycznymi Food and Drug Administration (FDA) i Title 21 CRF Part 11.

Po pierwsze dobro pacjent

W ramach badań klinicznych podkreśla się, że dobro pacjenta, czyli jego prawa i bezpieczeństwo stanowią wartość nadrzędną w kontekście interesu nauki, zaś dane które się pozyskuje muszą być dokładne. Stąd pojawiają się nowe możliwości wspomagające badania takie jak software do badań klinicznych, które dbają o:

 • jakość badań;
 • łatwy przepływ informacji między członkami zespołów;
 • bezpieczeństwo i czytelność danych;
 • szybką analizę danych.

Każdy pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu lub do rezygnacji z niego. Zachowuje on również prawo dostępu do informacji i odszkodowania. Same badania przeprowadza się w IV etapach, a przejście do kolejnej fazy następuje po otrzymaniu pozytywnego wyniku fazy poprzedniej.

Software do badań klinicznych, które tworzone są w odpowiedzi na potrzeby badań dbają o to, aby system był przejrzysty dla strony badającej. Z drugiej strony pozwala on na czytelne śledzenie losów pacjenta poddanego badaniu. Innowacyjne systemy takie jak eCRF to nie tylko dobro dla tych, którzy przeprowadzają badania, ale także należy podkreślić to w jaki sposób i w jak dużym stopniu dbają one o bezpieczeństwo pacjentów.


Proces badawczy w badaniach obserwacyjnych

Proces badawczy w badaniach obserwacyjnych

Przeprowadzanie procesów badawczych związane jest z właściwym pozyskiwaniem danych oraz ich zarządzaniem. W celu skutecznego zarządzania danymi klinicznymi (clinical data menagement) w badaniach obserwacyjnych wykorzystuje się specjalistyczne systemy takie jak eCRF, czyli elektroniczne wersje papierowych kart obserwacji klinicznej. Pozwalają one na przechowywanie dużych zbiorów danych oraz ich stosunkową szybką analizę.

Zarządzanie ma znaczenie!

Badania obserwacyjne realizowane są w:

 • przemyśle farmaceutycznym;
 • biomedycynie;
 • medycynie klinicznej.

Od jakości oraz bezpieczeństwa przechowywania danych zależy ostateczny efekt badania. Stąd tak ważne jest wykorzystywanie systemów, które dostosowane są do zarządzania dużymi zbiorami danych klinicznych tzw. clinical data management. W badaniach obserwacyjnych kładzie się uwagę na ocenę efektu leczenia z uwzględnieniem mogących wystąpić działań niepożądanych.

O tym musisz pamiętać

Badanie obserwacyjne przeprowadza się po wprowadzeniu danego leku na rynek, co pozwala na:

 • ocenienie stosowanej terapii;
 • określenie czynników ryzyka;
 • wskazanie pojawiających się zdarzeń niepożądanych.

W badaniach obserwacyjnych należy w szczególności zwrócić uwagę na takie etapy jak projektowanie badania, gromadzenie danych oraz ich analizę statystyczną. Każdy z tych etapów pozwala na dostosowanie podejmowanych działań do obranego wcześniej celu badania. Należy pamiętać, iż określenie właściwego planu badawczego odpowiada jakości pozyskanych wyników.

O poprawności danych

Poprzez właściwe zarządzanie danymi klinicznymi, czyli clinical data menagement umożliwia się formułowanie wniosków, które będą właściwe względem pozyskanych danych. Same analizy statystyczne obejmują:

 • przeprowadzenie analizy w odpowiedzi na postawiony cel;
 • korelacje oraz modele statystyczne;
 • tworzenie i prezentowanie raportów wynikowych.

W kwestii gromadzenia danych podkreśla się monitorowanie procesu wprowadzania danych oraz poprawne wykonanie bazy danych, co przekłada się na dalsze działania związane z analizą statystyczną.

Zarządzanie nie tak straszne

Znając znaczenie poprawności danych na osiągane wyniki można mówić, iż wpływają one pozytywnie na przebieg badania, jeśli w właściwy sposób zostaną zinterpretowane, ale przede wszystkim zebrane. Poprzez zbieranie danych rozumie się także zarządzanie nimi (clinical data menagement). Z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w łatwy sposób można zarządzać pozyskiwanymi informacjami oraz dbać o ich bezpieczeństwo i rozwój badania.


Clinical data management - narzędzie wspierające nową jakość

Clinical data management - narzędzie wspierające nową jakość

Wykorzystując innowacyjne narzędzia można nie tylko przyspieszyć proces wymiany informacji, uniknąć błędów wynikających z nieuwagi człowieka, ale przede wszystkim możliwym staje się zwiększenie jakości procesu gromadzenia i analizowania danych. Systemy takie jak eCRF posiadają właściwości, które w pozytywny sposób oddziałują na zarządzanie projektami badawczymi (clinical data management).

Narzędzie dające kreatywne rozwiązania

Wysoka funkcjonalność systemu umożliwiła wprowadzenie takich rozwiązań jak:

 • e-konsultacje pojawiających się wyników;
 • e-diagnostykę – skupia się na analizie materiałów oraz zamieszczaniu otrzymanych wyników;
 • e-wizytę obejmująca wgląd oraz konsultację danych umieszczanych przez pacjentów;
 • e-dzienniczek, który umożliwia zapis historii choroby.

Każda z tych funkcjonalności wpływa na podniesienie jakości przepływu informacji oraz utrzymanie pozytywnych relacji między wszystkimi użytkownikami. Dzięki specjalistycznym rozwiązaniom (clinical data management) możliwym jest stawianie oraz realizowanie ambitnych celów badawczych.

System pobudzający do działania

Możliwości, które posiadają nowoczesne systemy mają za zadanie:

 • ułatwić przeprowadzenie badania;
 • skrócić czas potrzebny na interpretację wyników;
 • ułatwić kontakt między różnymi osobami zaangażowanymi w badanie;
 • zwiększyć trafność stawianych diagnoz i podejmowanych decyzji.

Z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań pojawiają się nowe możliwość na rynku badawczym. eCRF będąc elektroniczną formą kart obserwacji klinicznej stwarza możliwości pobudzające wyobraźnię naukowców.

Narzędzie powinno gwarantować bezpieczeństwo

Inną kwestią jest bezpieczeństwo pozyskiwanych danych, które wchodzi w skład szeroko rozumianego zarządzania postępami procesu badawczego. Stąd też system uwzględnia:

 • wytyczne FDA (Title 21CFR Part 11);
 • szyfrowanie połączeń;
 • backup bazy danych;
 • automatyczna walidacja zamieszczanych wpisów.

Skupiając się na funkcjonalności elektronicznych kart obserwacji klinicznej należy podkreślić dbałość o każdy szczegół. Jest to ważne, jeśli chodzi o zarządzanie danymi (clinical data management) w procesach nakierowanych na rynek medyczny.

Działać tak, aby osiągać sukces

Narzędzia odnoszące się do lepszego zarządzania projektami badawczymi muszą rozumieć zachodzące zmiany oraz posiadać możliwości do dynamicznego reagowania na pojawiające się potrzeby czy zdarzenia niepożądane. Co więcej dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań jak clinical data management narzędzia mogą wspierać unikatowy rys procesów badawczych.


Co sprawia, że warto skorzystać z eCRF w procesie badawczym?

Procesy badawcze w sektorze farmaceutycznym wymagają zastosowania specjalistycznych narzędzi, które będą stanowić rzeczywistą pomoc w przeprowadzaniu skomplikowanych projektów. Rozwiązanie, jakim jest oprogramowanie eCRF pozwala badaczom na realizację wieloetapowych procesów nakierowanych na szybkie pozyskiwanie danych i ich analizę.

 

Kiedy można skorzystać z eCRF?

Zaproponowany wielomodułowy system elektronicznych kart obserwacji klinicznej został stworzony zgodnie z wytycznymi FDA – Food and  Drug Administration. Pozwala to na zastosowanie systemu w:

 • badaniach klinicznych;
 • badaniach obserwacyjnych;
 • rejestrach medycznych;
 • badaniach market research – tworzenie wizji nowego produktu, reklamy czy opakowania, a także zwiększanie rozpoznawalności marki/produktu.

System ten można z powodzeniem wykorzystać także do prowadzenia dzienniczków pacjentów, co pozwoli na stałe monitorowanie ich stanu zdrowia.

 

Co zyskujesz pracując z wykorzystaniem eCRF?

Wśród największych zalet elektronicznych kart obserwacji klinicznej należy zaznaczyć, że pozwalają one na całkowite zrezygnowanie z prowadzenia tradycyjnej, papierowej dokumentacji, oznacza to:

 • dostęp do danych o każdej porze i w każdym miejscu;
 • uporządkowanie zebranych danych;
 • możliwość zastosowania takich modułów jak: data query (mechanizm zapytań do wpisów), audit trial (śledzenie zmian wartości wpisów);
 • szybką analizę zebranych danych i przedstawienie ich w czytelnej formie.

Dodatkowym atutem zaproponowanego programu jest możliwość zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników i nadawania im indywidualnych uprawnień. Dzięki temu badacze mają pewność, że zbierane przez nich dane są bezpiecznie przechowywane.

 

System, który został stworzony dla lekarzy

Ponadto eCRF umożliwia wysyłanie powiadomień e-mail o występujących zdarzeniach niepożądanych, a tym samym minimalizuje czas, w którym podejmowana jest decyzja. Do innych ciekawych możliwości systemu należą:

 • bieżące monitorowanie statystyk;
 • przedstawianie wyników w postaci tabel, wykresów;
 • zarządzanie lekami – kontrolowanie zapasu leków ;
 • randomizacja - stratyfikacja pacjentów, zarządzanie pacjentami, monitorowanie ich statusu;
 • możliwość drukowanie wypełnionych kart obserwacji klinicznej.

Dzięki wysokiej funkcjonalności sytemu badacze zyskują program, który usprawni podejmowane przez nich działania, a tym samym pozwoli na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

 

E-komunikacja to nowa jakość kontaktu

Skuteczność systemu eCRF leży także w umożliwieniu e-komunikacji jego użytkownikom. Lekarz ma dostęp do danych, które wprowadzane są przez pacjentów do systemu, a tym samym pojawia się możliwość przeprowadzenia łatwej w organizacji e-konsultacji między kilkoma specjalistami. Zaś laboratoria przeprowadzające badania mogą wprowadzać wyniki tychże badań bezpośrednio do systemu. Zastosowanie e-komunikacji daje szansę na usprawnienie wymiany informacji między osobami, które są użytkownikami systemu.

 

System stworzony dla badaczy!

Zdając sobie sprawę z możliwości oprogramowania eCRF można w procesie badawczym  wykorzystać narzędzie, które wpłynie na poprawienie trafności stawianych diagnoz, a jednocześnie skrócić czas na podjęcie odpowiednich działań. Dzięki zastosowaniu szeregu innowacyjnych rozwiązań system eCRF cieszy się nie tylko wysoką funkcjonalnością i efektywnością, ale przede wszystkim może pretendować do miana programu, który to został stworzony dla najbardziej wymagających badaczy z uwzględnieniem zachowania najwyższego dobra ich pacjentów.


Na czym polega skuteczność eCRF?

Przeprowadzanie procesów badawczych w dziedzinie farmacji wymaga zastosowania profesjonalnego programu, który pozwoli na uporządkowanie działań, śledzenie postępów badania i reagowanie na zdarzenia niepożądane. Wśród takich programów w pozytywny sposób wyróżnia się oprogramowanie eCRF, które dzięki swojej wysokiej funkcjonalności daje szansę na zarządzanie całością procesu badawczego z wykorzystaniem jednego programu.

 

Co oferuje eCRF

Alternatywa dla papierowych kart obserwacji klinicznej daje szansę na:

 • uporządkowanie danych zbieranych w procesie badawczych;
 • podnoszenie bezpieczeństwa przechowywania i ewentualnego udostępniania danych;
 • śledzenie zmian wartości wpisów;
 • kontrolowanie efektów przeprowadzanego badania, co wspierane jest poprzez szybkie zbieranie danych i ich poprawną analizę;
 • wzrost bezpieczeństwa całego procesu badawczego – możliwe jest to dzięki funkcji zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników systemu.

 

Funkcje, które z pewnością Ci się przydadzą!

Z punktu widzenia procesu badawczego eCRF może posłużyć do skutecznej randomizacji oraz zarządzania lekami. Co do zarządzania lekami, program umożliwia:

 • kontrolowanie poziomu zapasu leków w centrach dystrybucyjnych;
 • ustawianie terminu ważności leków;
 • dostęp do odpowiedniej ilości leków w celu podawania ich pacjentom.

Natomiast co do randomizacji pacjentów, program umożliwia między innymi stratyfikację pacjentów, konfigurację formularzy rejestracyjnych, kontrolowanie statusu losowości oraz stanu rejestracji pacjentów. Ogólnie rzecz ujmując randomizacja pozwala na zarządzania pacjentami, a także na tworzenie raportów, weryfikację eksport danych.

 

Innowacyjne rozwiązanie daje nowe możliwości

W miejsce papierowych kart obserwacji klinicznej, starty dokumentów, raportów, zestawień etc. zostaje zaproponowane rozwiązanie, który w jednym  bezpiecznym miejscu gromadzi wszystkie dane, a jednocześnie ułatwia śledzenie postępów badania. Ponadto przewaga elektronicznych kart obserwacji pacjentów polega na:

 • zastosowaniu data querty, czyli mechanizmów zapytań do wpisów;
 • informowaniu o pojawiających się zdarzeniach niepożądanych drogą e-mail, która znacznie skraca czas potrzeby na dostarczenie kompletnej wiadomości i podjęcie właściwego działania;
 • łatwym dostępie do zgromadzonych danych o pacjentach w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Co więcej oprogramowanie eCRF daje możliwość drukowania kart obserwacji klinicznej po ich wypełnieniu. Istnieje także możliwość drukowania formularzy AE/SAE np. CIOMS.

 

System nastawiony na jakość

Wysoka funkcjonalność systemu pozwala na wprowadzenie procesów badawczych na nowy poziom jakości. Elektroniczne karty obserwacji klinicznej dają możliwość na przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych procesów badawczych z wykorzystaniem jednego oprogramowania, które dzięki swojej funkcjonalności przyda się na każdym etapie realizowanego procesu.


5 powodów, które sprawiają, że warto korzystać z eCRF

Zastosowanie innowacyjnych narzędzi w procesie badawczym, pozwala osiągać lepsze wyniki niż dotychczas. Co więcej system taki jak eCRF, czyli elektroniczne karty obserwacji klinicznej, umożliwia badaczom monitorowanie przebiegu badania na każdym jego etapie.

 

 1. Łatwe zarządzanie zgromadzonymi danymi

System umożliwia badaczom korzystanie z zgromadzonych danych w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Co więcej wprowadzane dane są interpretowane z wykorzystaniem minimalnego czasu, a pozyskane wyniki przesyłane są w formie czytelnych raportów, które można udostępniać innym użytkownikom. Ponadto system czuwa nad poprawnością wprowadzania danych, uniemożliwia zamknięcie badania, jeśli nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola, a przy tym wykorzystuje specjalistyczny moduł, który umożliwia informowanie badaczy o pojawiających się zdarzeniach niepożądanych.

 

 1. Skuteczne zarządzanie całymi procesami badawczymi

System elektronicznych kart obserwacji klinicznej pozwala na projektowanie przebiegu całego procesu badawczego, a zatem takich jego elementów, jak:

 • wygląd formularza wraz ze wskazaniem wszystkich potrzebnych pól i zastosowaniem  w odpowiedziach skalowania, pytań otwartych bądź zamkniętych;
 • bieżąca weryfikacja wprowadzonych danych;
 • tworzenie czytelnych raportów na podstawie zgromadzonych danych;
 • zarządzanie dostępem użytkowników do konkretnych fragmentów systemu;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych, które uniemożliwiają utratę danych.

 

 1. Możliwość śledzenia postępów badania

Umożliwiając badaczom dostęp do danych w czasie rzeczywistym, jednocześnie dostarcza się im doskonałe narzędzie do efektywnego zarządzania postępami wykonywanej pracy. Badacze mogą sprawić, czy określone działanie przyniosło spodziewane efekt. Dzięki dostępowi do bieżących wyników, badacze mogą posługiwać się rozwiązaniami, które wykazują się największą skutecznością. Bieżące śledzenie postępów badania pozwala także ocenić, co jeszcze należy zrobić, aby osiągnąć postawiony cel.

 

 1. Zarządzanie dostępem użytkowników systemu

Elektroniczne karty obserwacji klinicznej pozwalają na zarządzanie dostępem swoich członków do poszczególnych fragmentów systemu, a tym samym przypisywaniu ich adekwatnych uprawnień, które mogą orientować się wokół:

 • wprowadzania i modyfikowania danych;
 • przeglądania danych;
 • projektowania formularzy i udzielania odpowiedzi na pytania;
 • podpisywania dokumentów.

 

 1. Bezpieczeństwo zgromadzonych danych

System dba o bezpieczeństwo danych z zastosowaniem:

 • zabezpieczeń systemowych (szyfrowane połączenia, weryfikacja danych przekazywanych z zewnątrz do aplikacji, rejestracja osób uzyskujących dostęp do systemu);
 • zabezpieczeń fizycznych serwera (ograniczony dostęp do serwerów i urządzeń, backup danych realizowany w czasie rzeczywistym);
 • zabezpieczeń logicznych (systemy antywirusowe, każdy użytkownik posiada własny identyfikator i powiązane z nim hasło, rejestracja nieuprawnionych prób dostępu, stałe monitorowanie oraz aktualizowanie oprogramowania).

Bezpieczeństwo danych jest podstawą systemu eCRF, który ma za zadanie uskuteczniać przeprowadzane procesy, nakierowane na osiąganie wyników wyróżniających się wysoką rzetelnością i użytecznością.


eCRF – zarządzanie danymi z badań klinicznych

Więcej niż Data Management 

Autorskie oprogramowanie eCRF.biz™ stworzone przez najlepszych ekspertów ds. analiz i zarządzania danymi sprawia, że badania kliniczne obsługiwane są z najwyższą starannością i precyzją. Międzynarodowe standardy dotyczące obsługi i zarządzania danymi pochodzącymi z badań klinicznych (Good Clinical Data Management Practices Version 4, October 2005, Society for Clinical Data Management) wyznaczają normy postępowania. Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniu specjalistów zbudowaliśmy centrum zarządzania danymi, gdzie pracujemy nad projektami badawczymi dla naszych klientów.

 

Najwyższy poziom współpracy

System eCRF – zarządzanie danymi to nie tylko procesy analiz i administrowania cennymi informacjami pochodzącymi z badań klinicznych. Jako eksperci przywiązujemy wagę do zachowania proporcji pomiędzy ilością zgromadzonych danych, a także ich jakością. Naszą wiedzę z zakresu clinical data management przekazujemy klientom. Przedstawiamy, jak działa system eCRF zarządzanie danymi, w podstawowych obszarach. Na poziomie współpracy trafnie określamy cel badania, który determinuje:

 • generowanie eCRF,
 • metodę prezentowania danych gromadzonych w bazie,
 • rodzaj analizy statystycznej zebranego materiału badawczego.

Usługi w zakresie zarządzania danymi obejmują wiele obszarów działań. Współdziałanie z BioStat® umożliwia:

 • przygotowanie struktur baz danych,
 • kontrolowanie jakości nanoszonych danych, zgodnie ze standardowymi wymogami oraz kontrolę spójności danych,
 • administrowanie kontami użytkowników systemu,
 • sporządzenie wymaganej dokumentacji, zgodnej z międzynarodowymi standardami,
 • rozbudowa systemu eCRF,
 • sporządzenie Edit Checks,
 • wskazanie brakujących danych i wartości błędnych,
 • tworzenie pytań skierowanych do badaczy, celem omówienia nieprawidłowych zjawisk w trakcie badań i weryfikowanie odpowiedzi,
 • współdziałanie pomiędzy wieloma jednostkami badawczymi oraz komunikację ze Sponsorami, Badaczami i Monitorami,
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie Data Management,
 • oczyszczanie i zamykanie istniejących baz danych,
 • usługi w obszarze Data Management dla projektów prowadzonych w zewnętrznych eCRF.

 

Zaangażowany zespół

Realizacja projektu badań klinicznych we współpracy z BioStat®, może znacznie zmniejszyć czas niezbędny do realizacji etapu analizy danych oraz procedur obejmujących Data Management. Zaangażowany zespół ekspertów chętnie podejmie działania dotyczące badań klinicznych, zbudowanych na rozmaitych oprogramowaniach tworzących eCRF-y. Systematyczne działania, usuwanie błędów, a także wyznaczanie dróg rozwoju badawczego to cenne walory realizacji badań we współpracy z profesjonalistami Data Management agencji badawczej BioStat®.


Niekomercyjne Badania Kliniczne

Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Niekomercyjne Badania Kliniczne, to oferta skierowana do podmiotów inicjujących procesy badawcze: ośrodków akademickich, instytutów oraz towarzystw naukowych, grup badawczych, samodzielnych badaczy, czy też organizacji działających na rzecz pacjentów. 
 

Cele Niekomercyjnych Badań Klinicznych:

Prowadzenie Niekomercyjnych Badań Klinicznych wnosi wiele nowych elementów do rozwoju branży medycznej. Cele badawcze NBK są ważnym etapem dla rozwoju takich specjalizacji, jak:

 • neurologia,
 • onkologia,
 • kardiologia,
 • chirurgia,
 • transplantologia.
   

Poza wymienionymi specjalizacjami z dziedziny medycyny, Niekomercyjne Badania Kliniczne wspomagają optymalizację związaną z kosztami leczenia pacjentów, a także służą planowaniu budżetu przeznaczonego na wydatki związane ze służbą zdrowia. Wskazany cel badań wiąże się z poszukiwaniem czynników ryzyka dla wystąpienia konkretnych zjawisk chorobowych w społeczeństwie. Ponadto Niekomercyjne Badania Kliniczne:

 • pozwalają rozwinąć wiedzę w danej dziedzinie/ specjalizacji,
 • umożliwiają odnalezienie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych w zakresie ważnych problemów społecznych (choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie),
 • wspomagają przygotowanie nowych standardów prowadzenia terapii,
 • dostarczają nowe rozwiązania terapeutyczne pacjentom,
 • testują sprawdzalność terapii skojarzonych,
 • pozwalają wprowadzić nowe produkty lecznicze i wspomagające terapię na rynek medyczny.

Zobacz pełną ofertę Niekomercyjnych Badań Klinicznych: Niekomercyjne Badania Kliniczne
 

Idealny partner

Podniesienie rangi naukowej podmiotu, badacza lub grupy chcącej przeprowadzić Niekomercyjne Badania Kliniczne wiąże się z poszukiwaniem odpowiedniego partnera, dzięki któremu zarządzanie gromadzonymi danymi z badań klinicznych będzie prowadzone w sposób rzetelny, a procedura badawcza kontrolowana przez odpowiedni system badawczy.

Agencja badawcza BioStat®, działająca na rynku badawczym od 16 lat, oferuje współpracę podczas prowadzenia Niekomercyjnych Badań Medycznych w formie cyfrowej. Nasi eksperci proponują działanie w autorskim oprogramowaniu eCRF.biz™. System jest zaawansowaną platformą, dzięki której osoby zaangażowane w projekt badawczy mogą:

 • przygotować odpowiednią dokumentację badawczą w formie elektronicznej:
  - protokoły z badań,
  - plany analizy statystycznej,
  - materiały przeznaczone dla pacjentów biorących udział w badaniach,
  - kwestionariusze obserwacji;
 • przeprowadzić randomizację obiektów badawczych,
 • zastosować odpowiedni dobór próby badawczej,
 • przeprowadzić analizy przejściowe,
 • opracować przejrzysty raport końcowy z przeprowadzonych badań.
   

Zarządzanie projektem badawczym wymaga także działań związanych ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji prawnej oraz przygotowaniem materiałów obejmujących zagadnienia finansowo-rozliczeniowe. Współpraca z agencją badawczą BioStat® oraz działanie w autorskim programie eCRF.biz™ zapewnia pełne wsparcie w zakresie:

 • negocjowania i przygotowania kontraktów dla ośrodków naukowych oraz badaczy,
 • zgłaszania projektów do Komisji Bioetycznych oraz URPL,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych zarówno dla badaczy jak i uczestników badań.
   

Sukces badawczy

Zakończenie projektu badawczego niejednokrotnie jest połączone z chęcią opublikowania wyników w renomowanym czasopiśmie medycznym. Wcześniejsze przygotowanie do prezentacji w trakcie sympozjów naukowych i konferencji pomaga upublicznić osiągnięty sukces badawczy. Specjaliści z agencji naukowej BioStat® wspierają badaczy w opracowaniu publikacji do renomowanych periodyków znajdujących się na liście filadelfijskiej, a także wsparcie głównych opiniotwórców (Key Opinion Leaders) w przygotowaniu prezentacji podczas kongresów medycznych i ważnych wydarzeń dla branży medycznej.
 

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami agencji badawczej BioStat® odpowiadającymi za projekty badań klinicznych, aby zapoznać się ze szczegółami oferty!


Elektroniczny czy papierowy CRF – który wybrać?

Dokumentacja CRF, czyli Case Report Form to Karta Obserwacji Klinicznej Pacjenta w formie papierowej, przygotowywana przed rozpoczęciem badań klinicznych i prowadzona w trakcie ich przebiegu. Pozwala na stały monitoring osób badanych i rzetelną ocenę uzyskanych wyników badań.

 

eCRF – badania kliniczne w systemie elektronicznym

Szybki rozwój cyfryzacji w dziedzinie polskiej medycyny dał możliwość wprowadzenia wielu udogodnień w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Istotnym przykładem zmian jest zastąpienie papierowej wersji dokumentacji CRF na wersję elektroniczną eCRF.

System eCRF.biz™ powstał w oparciu o doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia:

 • rejestrów medycznych,
 • badań klinicznych,
 • badań obserwacyjnych,
 • projektów badawczych związanych z PMS,
 • badań statystyczno-epidemiologicznych;

w pełni zastępuje papierową dokumentację, ponieważ opiera się na kategorii działania systemów Clinical Trial Management Software – służących do zarządzania badaniami klinicznymi.
 

Unikalność systemu eCRF.biz™

Zastosowanie zaawansowanej technologii w programie eCRF powinno iść w parze z przejrzystym i łatwym użytkowaniem. Dzięki zaangażowaniu ekspertów z branży IT oraz wieloletniej współpracy ze specjalistami z branży medycznej i farmaceutycznej, stworzony przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® system eCRF.biz™ posiada:

 • przyjazną użytkownikom systemu technologii web-based,
 • audytora projektu badawczego nadzorującego jego jakość,
 • obsługę projektów w zakresie statystyki oraz IT,
 • zgodność z zaleceniami i wytycznymi: Society for Clinical Data Management: Good Clinical Data Management Practices oraz Guidelines For Standard Operating Procedures For Good Statistical Practice In Clinical Research.


Twórcy eCRF.biz™ zadbali o to, aby członkowie projektu badawczego mieli również stały dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową. Zaletą w omawianym systemie są także:

 • 100% czytelność wpisów wprowadzanych przez badaczy,
 • monitoring poprawności i kompletności wpisów już na etapie wprowadzania danych,
 • opcja wydruku wypełnionych formularzy CRF,
 • automatyczny wydruk formularzy AE/SAE (np. CIOMS),
 • prowadzenie Audit Trail - śledzenie zmian wartości wpisów,
 • sata query - prowadzenie możliwości zapytań do wpisów,
 • data backup  - automatyczna kopia zapasowa danych,
 • double data entry – równoległe wprowadzanie danych, przy jednoczesnym sprawdzaniu przez system zgodności wpisów,
 • tworzenie projektów badawczych z dostosowaniem grafik i języków.

 

Dużym udogodnieniem w systemie eCRF.biz™ jest możliwość zawierania umów online pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w badaniu, jak i samymi badaczami. W omawianym systemie istnieje także możliwość wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami oraz zastosowano funkcje mailingu, w którym o niepożądanych zdarzeniach badawczych członkowie projektu są informowani mailowo.

 

System eCRF.biz™ optymalizuje pracę terenową badaczy:

 • dzięki dostępowi do danych każdego pacjenta online,
 • przez monitorowanie statystyk badawczych w trybie online,
 • skracając czas pozyskiwania bazy danych, dzięki mechanizmom zabezpieczającym przed wprowadzaniem danych poza wyznaczonymi zakresami,
 • poprzez uproszczone dystrybuowanie materiałów badawczych,
 • dzięki modułowi update dokumentacji w każdym momencie badania.

 

Wady i zalety papierowego i elektronicznego CRF

Jakie wady i zalety posiadają obydwa systemy. Tradycyjny – papierowy CRF to przede wszystkim niewielki koszt jego przygotowania. Jednak współcześnie zaczynają się pojawiać problemy na poziomie:

 • dystrybucji i zbierania materiałów badawczych,
 • wprowadzania danych przez badaczy, jak i ich kontroli (szczególnie badaniach klinicznych na dużą skalę),
 • dostępu do danych (można go uzyskać dopiero po ich wprowadzeniu).

Dużą zaletą jest to, że praca nad badaniami jest podejmowana przez specjalistów, jak również ewentualne problemy z dziedziny IT nie pojawiają się przy papierowym gromadzeniu danych. Papierowy CRF może się sprawdzić w małych badaniach prowadzonych przez jeden ośrodek.

 

Elektroniczny CRF to brak problemów organizacją logistyki badania, jak również:

 • dane są wprowadzane przez osoby będące najbliżej pacjentów,
 • praca wymaga większego zaangażowania badaczy,
 • na bieżąco otrzymuje się wgląd w: statystyki badawcze, postęp prac badawczych, monitoring badań,
 • stała pomoc telefoniczna i mailowa dla członków projektu badawczego.

 

Największą wadą jest fakt, iż opracowanie i prowadzenie badań w systemie eCRF jest bardziej kosztowne niż w formie papierowej. Tego typu rozwiązania zdecydowanie sprawdzą się w trakcie wieloośrodkowych badań.

 

Etapy projektu i konta systemowe eCRF.biz™

System eCRF.biz™ posiada wiele możliwości nadawania uprawnień dla członków projektów badawczych. Zarówno lekarze, badacze, administrator systemu czy też sponsor może realizować przydzielone mu zadania w przejrzystej formie:

 

 • Konto lekarza – odpowiada za rejestrowanie pacjentów, wprowadzanie danych pacjentów, istnieje możliwość uzupełniania danych na bieżąco;
 • Konto Monitora Badania – przeprowadza weryfikację i kontrolę wprowadzonych danych, może tworzyć pytania data query;
 • Konto Data Menagera i/ lub Statystyka – weryfikuje i kontroluje dane, odpowiada za tworzenie raportów przejściowych interim analysis;
 • Konto Administratora Systemu – zarządzenie IT systemu eCRF.biz™;
 • Konto Zarządzającego Projektem (Sponsora, Osób Zarządzających) – ma możliwość śledzenia przez tryb online postępów rekrutacji oraz podstawowych statystyk badania;  
 • Inne typy zdefiniowanych kont np. Konto Głównego Badacza.


Etapy realizacji projektu badawczego w systemie eCRF.biz™ przekłada się na trzy rozbudowane etapy:

 1. Przygotowanie i wdrożenie eCRF, podczas którego przeprowadza się:
 • specyfikację zapytań CRF,
 • opracowanie listy ośrodków badawczych oraz listy badaczy,
 • przygotowanie karty obserwacji w systemie elektronicznym,
 • testowanie i weryfikację systemu,
 • wdrożenie i instalację na serwerze;
 1.  Zarządzanie Projektem Badawczym polega na:
 • utrzymaniu systemu,
 • administrowaniu danych i data management;
 1. Analiza Statystyczna zawiera:
 • raporty i analizy przejściowe (interim analyses),
 • raport zgodny z protokołem badania.

 

Bezpieczne badania kliniczne w systemie eCRF.biz™

Bezpieczeństwo elektronicznego systemu badań klinicznych jest podstawą, na jakiej powinien się opierać każdy twórca eCRF.biz™, jak podmiot zarządzający projektem. W omawianym systemie dostęp administracyjny jest możliwy za pomocą połączeń szyfrowanych, jak również weryfikowane są pod względem bezpieczeństwa wszystkie dane spływające spoza systemu. Zabezpieczenia typu SQL Injection chronią przed atakami. Ponadto:

 • osoby uzyskujące dostęp do eCRF.biz™ są rejestrowane,
 • dostęp do systemu otrzymują osoby, które są upoważnione i bezpośrednio związane z projektami realizowanymi za pomocą systemu eCRF.biz™,
 • transakcje są wykorzystywane w celu zachowania integralności danych,
 • aktywne blokowanie intruzów, systemy detekcji i logiczny podział sieci VLAN,
 • systemy antywirusowe,
 • wprowadzanie unikalnych loginów i haseł, odrębne identyfikatory dla członków projektów badawczych,
 • monitorowanie transmisji i prób ich nawiązania,
 • uaktualnianie programu w sposób bieżący,
 • wykrywanie oraz reagowanie na powstałe błędy.


Zabezpieczenia Fizyczne serwera, na którym przechowywane są dane:

 • serwerownia jako zamknięte pomieszczenie, bez dostępu z zewnątrz budynku w którym się znajduje,
 • stałe monitorowanie wejścia do serwerowni,
 • ograniczony i zabezpieczony dostęp do serwerowni,
 • klimatyzacja wewnątrz pomieszczenia przez trzy niezależne urządzenia klimatyzacyjne,
 • czujnik przeciwpożarowy, czujnik zalania i gazu w pomieszczeniu,
 • rezerwowe zasilanie, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemu w przypadku braku dostawy prądu.


eCRF.biz™ - badania kliniczne przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Centrum Badawczo Rozwojowe BioStat® od 15 lat działa na polskim rynku badawczym, z sukcesem wspierając sektor medyczno-farmaceutyczny. Nasze systemy są wsparciem dla szeroko zakrojonych badań klinicznych z różnych dziedzin medycyny. Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi oraz jako członek Klastra MedSilesia, mamy swój wkład w rozwój polskiej nauki.

System eCRF.biz™  otrzymał wiele pozytywnych rekomendacji ze strony największych firm farmaceutycznych i instytucji naukowych, takich jak: Instytut Matki i Dziecka, Instytut Hematologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Kardiologii, IBSS Biomed, Medtronic, Novartis, Pliva, TEVA, Pfizer, Celon Pharma, Brass Pharmaceutical Consulting i wiele innych.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Centrum Badawczo- Rozwojowego BioStat® w celu omówienia szczegółów projektu badawczego.