Tag: badania marketingowe


Kontakt

Biostat sp. z o.o.


Kilka informacji o badaniach rynku medycznego

 
Głównym celem branży medycznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzaniu badań rynku, firmy medyczne i farmaceutyczne zyskują informacje, które następnie mogą wykorzystać, aby polepszyć oferowane przez siebie usługi i produkty. Jednocześnie badania te pozwalają na wzrost sprzedaży i rozwoju produktów. 
 
Czego można się dowiedzieć po przeprowadzeniu badań rynku?
Przeprowadzane badania rynku medycznego (medical market research) pozwalają na wdrążanie efektywnych kampanii reklamowych, a przez to docieranie nie tylko do konkretnej grupy odbiorców zainteresowanych, ale także do tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z reklamowanym tematem. Realizując badania rynku można:
badania świadomości i wizerunku marki. 
 
Metody badawcze, które pomogą zrozumieć zachodzące zjawiska
Ze względu na charakter pozyskiwanych danych w procesie badawczym korzysta się z takich metod, jak wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), ankietyzację online (CAWI), wywiady face to face realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI). Wśród innych metod wyróżnia się także indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), metodę tajemniczego klienta czy studium przypadków. 
 
Rynek medyczny skoncentrowany na jakości życia pacjentów
Możliwość przeprowadzenia badań na rynku medycznym w pozytywny sposób oddziałuje na wzrost jakości życia pacjentów. Głównym celem każdego badania rynku medycznego (medical market research) powinno być zwiększenie satysfakcji i zdrowia pacjentów, które są ze sobą zbieżne i nawzajem na siebie wpływają. Decydując się na tego typu badania warto zatrudniać profesjonalistów, którzy poprawnie zanalizują pozyskane dane.
 
 
 
 
 
 
 

Market research. Nowoczesne badania rynku

Market research. Nowoczesne badania rynku

 

Współczesna oferta dużych i małych firm - związana z aktualną, trudną sytuacją na rynku musi być idealnie dopasowana do potrzeb konsumenta. Charakterystyka odbiorców nie jest prosta. Aby zebrać i przeanalizować rzetelne dane dotyczące rynku i opinii muszą należy przeprowadzić badania typu market research dopasowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega market research?

 

Badnia typu market research zapewniają małym i dużym firmom możliwość zbudowania konkurencyjnej pozycji w branży. Dostarczają informacji, które pozwolą na identyfikowanie potrzeb oraz analizę aktualnej sytuacji na rynku, struktury branżowej i zapotrzebowania na produkowane towary bądź ofertę usług. Badania marketingowe umożliwiają również ustalenie konkretnych strategii dotyczących rozwoju biznesu.

 

Celem rzetelnego badania typu market research jest pozyskanie informacji na podstawie badań naukowych opracowanych i przeprowadzonych za pomocą sprawdzonych technik. Biznesowym celem badań marketingowych jest rozwój przedsiębiorstwa i osiąganie sukcesu w branży.

 

Działanie market research

 

W swojej ofercie Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® posiada kompleksowe rozwiązania w zakresie badania opinii konsumentów oraz badania rynku. Specjaliści market reserach BioStat®, na podstawie badań jakościowych i ilościowych wydobywają cenne informacje dotyczące konsumentów oraz aktualnej kondycji rynku. Ostateczny wybór metody i techniki badań zależy od klienta – przedsiębiorcy. Prowadzone badania w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® dotyczą m.in.:

 

 • diagnoz potrzeb i preferencji konsumenckich,
 • badań prototypów oraz konceptów reklamowych na podstawie badań sensorycznych,
 • segmentacji rynku,
 • reakcji konsumentów na prowadzone kampanie reklamowe,
 • świadomości konsumentów w stosunku do obecności marki na rynku,
 • sensorycznych badań ilościowych.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i stosowane metody badań

 

Pośród stosowanych metod i technik badawczych, jednymi z najczęściej stosowanych są metody ilościowe. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® od ponad 15 lat wykorzystuje sprawdzone techniki, które skutkują wysoką jakością pozyskiwanych danych. Całościowa realizacja procesu badawczego rozpoczyna się na etapie realizacji badań takich jak:

 

 • Bezpośrednie indywidualne wywiady kwestionariuszowych (PAPI),
 • Ankietyzację telefoniczną (CATI),
 • Wywiady wspomagane programem komputerowym (CAPI),
 • Ankiety online (CAWI);

 

lub w oparciu o badania jakościowe:

 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • Badania fokusowe (FGI);
 • Analizach desk research;
 • Analizach SWOT;
 • Studium przypadku (Case Study).

 

Całościowa realizacja procesów badań przez profesjonalistów BioStat® zawiera: tworzenie baz danych, opracowanie badań, nadzór i zarządzanie procesami badawczymi, obrabianie danych pod wybraną metodę analityczną, analizę zgromadzonych danych, opracowanie raportu oraz wniosków z badań.

 

Dla kogo market research?

 

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® to specjaliści ds. badań marketingowych, statystycznych, analiz matematycznych, badań gospodarczo-społecznych oraz socjologicznych. Wykorzystywanie sprawdzonych, metod oraz technik badawczych, jak również wykorzystanie doskonałych narzędzi można przenieść efektywnie na grunt biznesowy. Pośród zrealizowanych ponad 2000 badań, specjaliści BioStat® opracowali badania dla branż: medyczno-farmaceutycznej, bankowo-kredytowej, turystycznej, handlowousługowej, jak również dla sektora publicznego.

 


 

biostat.com.pl – Market research, Badania rynku, Badania marketingowe, Badania opinii, Badania marki, Badania jakościowe, Badania ilościowe


Ankiety - Biznesowe korzyści

Branża, czy wielkości firmy w działają Państwo ze swoim biznesem nie ma większego znaczenia, kiedy chce się pozyskać nowych konsumentów -  kluczowe staje się pozyskanie informacji zwrotnych na temat przedsiębiorstwa, usług i produktów, a także działanie na ich bazie.  W niejednym sektorze biznesu informacje zwrotna jest punktem: wejścia do szybkiego doskonalenia oraz zmiany planów strategicznych w związku z celami wyznaczonymi przez firmę. Jak uzyskać informację zwrotną? Jedną z metod są ankiety - wysyłane w formie online do konsumentów, a nawet pracowników.

Szybko, wygodnie i bez zbędnych kosztów

Zmniejszanie kosztów prowadzenia badań jest związane z wykorzystaniem panelu SurvGo™, za sprawą którego mają Państwo możliwość samodzielnego tworzenia ankiety. Nie ma konieczności przeznaczania dodatkowych pieniędzy na druk kwestionariuszy oraz wysyłkę ankiet do respondentów. Ankiety kreowane dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu SurvGo™ oraz Badanie-Opinii.pl. pozwalają w sposób szybki:

 • tworzyć ankiety,
 • administrować danymi,
 • gromadzić i analizować informacje spływające z ankiet.

Wszystkie wymienione funkcje są dostępne w jednym panelu internetowym, dzięki czemu przedsiębiorcy zaoszczędzają czas i pieniądze. 

Łatwa dla respondentów możliwość wypełniania ankiet w sposób online oraz możliwość przesyłania zaproszeń do wypełniania ankiet za pomocą:

 • SMS-ów,
 • linków wstawianych na strony www oraz popularne portale społecznościowe,
 • maili z zaproszeniem do badań ankietowych.

Tego typu metody umożliwiają szybkie prowadzenie badań oraz uzyskanie ważnych wyników z perspektywy marketingowej.

Respondenci mogą wypełniać ankiety na dowolnych urządzeniach – także smartphonach, tabletach i laptopach, poprzez aplikację Badanie Opinii, za sprawą której właściciele biznesów uzyskują dostęp do ponad 150 000 respondentów.   

Kontrola trendów

Zdobycie informacji to tylko część realizacji projektu badawczego na rzecz marketingu firmy. Ważną rzeczą jest umiejętna analiza danych, tworzenie raportów, a także statystyk. Tego typu działania warto pozostawić specjalistom lub rozwiązać je w sposób automatyczny na panelu SurvGo, ponieważ w jednym z modułów znajduje się możliwość analiz i raportowania wyników.

Przedsiębiorstwo może w ten sposób przeprowadzić badania dotyczące:

 • Standardy obsługi klienta, z wykorzystaniem infokiosków,
 • Lojalności klientów, czyli badania NPS
 • Wskazujące na obecność marki w mediach,
 • Oceniające wdrażane nowe produkty czy też prototypy opakowań.

 

Skonsultuj się ze specjalistami i wybierz najlepsze badania dla Twojej firmy. Zyskaj przewagę na rynku dzięki badaniom Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®