Tag: badania leków

Statystyka medyczna w badaniach leków OTC

Statystyka medyczna w badaniach leków OTC

Leki bez recepty to tak liczna kategoria, że wprowadzenie nowego jest dosyć ryzykowne. Czy wybije się spośród wielu innych produktów? Jaki lek okaże się sukcesem? Czego potrzebują klienci? Pytań jest wiele, ale istnieje sposób na to, by dokładnie sprawdzić jakie są oczekiwania konsumentów. Odpowiedź jest prosta - badania rynku farmaceutycznego oraz statystyka medyczna przeprowadzona w profesjonalny sposób.

Medical market research - plan na sukces

Chcąc wprowadzić na rynek lek bez recepty trzeba sprawdzić jaka jest obecnie sytuacja na rynku. Pozwoli to określić jakie jest zapotrzebowanie i czego oczekują klienci. To najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Tylko jak to zrobić, by analiza obrazowała rzeczywistą sytuację? Bardzo często stosuje się proste ankiety, najczęściej drogą internetową – to stosunkowo tania metoda, ale tak naprawdę nie zawsze wystarczająca.

Metoda analizy rynku medycznego

Jeśli pragniemy osiągnąć sukces, warto zainwestować i skorzystać z oferty specjalistów. Firmy zajmujące się badaniami obserwacyjnymi posiadają obszerną wiedzę opartą na doświadczeniu, dzięki czemu mogą skutecznie analizować rynek.

Krok pierwszy – analiza

Przeprowadzenie badań obserwacyjnych powinno odbyć się na samym początku. Pozwoli określić jakich leków potrzebują pacjenci oraz jakie są ich oczekiwania względem nich. Oczywiście, chodzi głównie o działanie, ale nie tylko. Ważna jest atrakcyjna dla pacjentów forma leku. Czy łatwo się go stosuje? Na jak długo wystarczy jedno opakowanie? Na aptecznych półkach jest tak wiele leków, że klient ma możliwość wybrania według własnych oczekiwań. Sęk w tym, by w te oczekiwania trafić.

Badania rynku medycznego w rękach specjalistów

Trudno jest realizować działania w ramach medical market research oraz statystyki medycznej w pojedynkę. Trzeba opracować metodologię badań oraz zrealizować je tak, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Najczęściej zatrudnia się w tym celu firmę prowadzącą analizę rynku. Mamy wówczas pewność, że wyniki będą obrazować rzeczywistą sytuację, a przedstawiony raport zostanie wykonany profesjonalnie, w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Systematyczna kontrola

Warto pamiętać również o tym, że badania marketingowe leków dobrze jest powtarzać. Po wprowadzeniu leku na rynek pozwolą one sprawdzić jak przyjął się dany produkt i co sądzą o nim klienci. Dzięki takim analizom można wprowadzać poprawki i w efekcie zwiększać osiągane dochody. Profesjonalna firma zadba o wszystko, wystarczy przedstawić swoje oczekiwania, a później już tylko obejrzeć wyniki ich działań.


Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Badania rynku farmaceutycznego - podstawowe narzędzia

Sektor farmaceutyczny to niezwykle specyficzny obszar rynku, którego dogłębna i szczegółowa znajomość decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa. Badania rynku leków, będące przedmiotem działalności wyspecjalizowanych podmiotów, pozwalają zgłębić wiedzę nie tylko na temat obszaru branżowego. Zleceniodawca może też pozyskać cenne informacje o słabych i mocnych stronach swojej firmy.

Oczekiwania klientów to najistotniejszy punkt badań rynku leków

Proces decyzyjny nie może być oparty o suche przypuszczenia i pobieżne interpretacje, a dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które działają na wielomiliardowym rynku, charakteryzującym się niezwykle silnym nasyceniem konkurencji. W tym przypadku informacja odgrywa szczególną rolę.

Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć bez odbiorców oferowanych produktów. Badania rynku farmaceutycznego dają odpowiedź na wiele kluczowych pytań, przy czym należy podkreślić, że proces ten nie skupia się wyłącznie na określaniu oczekiwań związanych z ofertą, ale także, a może przede wszystkim – z samą firmą.

W toku realizowanych czynności, firma przeprowadzająca badanie wpierw musi określić relacje, jakie panują na linii podmiot-klient. Oprawa graficzna opakowań, firmowa strona www, przekaz reklamowy, jakość realizacji procesu obsługi – wszystko to składa się na wizerunek firmy, a określenie słabych stron, występujących w tym obszarze, pozwala na określenie i wdrożenie dalszych działań.

Metody badań rynku farmaceutycznego

W kwestii badania samych produktów – proces ten nie dotyczy wyłącznie leków i suplementów diety, które klienci mogą nabyć bez recepty, ale także środków sprzedawanych z przepisu lekarza. Prowadzone działania powinny zatem przebiegać dwutorowo – wśród odbiorców oraz wśród lekarzy. Służy do tego cały szereg specjalistycznych technik, a do najpopularniejszych należą:

  • wywiady Focus Group Interview;
  • ankiety Paper and Pencil Interview;
  • wywiady Individual In-Depth Interview;
  • badania Computer Assisted Telephone Interview;
  • badania Computer Assisted Web Interview;
  • ankiety Computer Assisted Paper Interview;
  • badanie Mystery Shopping.

Podsumowanie

Techniki wywiadu są narzędziami, które w sposób precyzyjny pozwalają określić czynniki, które w najistotniejszy sposób wpływają na proces decyzyjny, podejmowany przez badaną grupę. Ankiety stanowią najdokładniejszą metodę badawczą, należy jednak podkreślić, że taka technika wymaga zaangażowania znacznych nakładów czasowych i finansowych. Optymalna technika zakłada łączenie poszczególnych narzędzi, korzystając przy tym z nowoczesnych środków komunikacji.